PIETNÍ AKT V CHOUSTNÍKOVĚ HRADIŠTI

22.06.2020

          V sobotu 20. června se uskutečnilo v Choustníkově Hradišti u Dvora Králové nad Labem v okrese Trutnov, již 18. pietní shromáždění občanů k uctění památky obětí pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen. Shromáždění se dostalo pocty od prezidenta ČR ing. Miloše Zemana, který udělil letošnímu ročníku záštitu. Hlavním organizátorem shromáždění se stal Klub českého pohraničí z.s., Královéhradeckého kraje pod vedením RSDr. Jaroslavy Nehyby, ve spolupráci s dalšími partnery, kterými byly obec Choustníkovo Hradiště a Český svaz bojovníků za svobodu z.s., Královéhradeckého kraje. Pozvání přijalo i vedení ÚV ČSBS. Organizaci a plynulý průběh Shromáždění, zajistili členové KČP, sekce OSH z Úpicka.

U společného hrobu se 170 obětmi se poklonili, věnce a květinové dary položili zástupci politických a společenských organizací nejen okresu Trutnov, ale i okolních okresů Náchod, Rychnov Nad Kněžnou a Jičín. Svoje zastoupení zde mělo i velvyslanectví Ruské federace, Slovenského velvyslanectví a rovněž byli přítomní poslanci Parlamentu a Senátu České republiky. Nechyběli ani zástupci kulturní fronty.

Pietním akt pokládání květinových darů, zahájila hudba Policie České republiky. Po ukončení této části Shromáždění, přítomné zástupce orgánů a organizací a ostatní občany přivítal předseda KR KČP Královéhradeckého kraje RSDr. Jaroslav Nehyba. Po krátkém uvítacím proslovu předal další řízení Pietního shromáždění Doc. RSDr. Jaroslavu Štraitovi, CSc. Ten učinil stručný exkurz do únorových událostí roku 1945 a potom předával postupně slovo zástupcům delegací, kteří se k vystoupení přihlásili. Přestože onen sobotní den 20. června 2020 byl poznamenán vytrvalým deštěm, všichni přítomní pozorně vyslechli vystupující zástupce delegací a nikdo neodcházel. Zaslechl jsem poznámku jednoho z účastníků, který pronesl větu, že oběti zde v hrobě ležící, museli vytrpět mnohem a mnohem více nesnází, nežli několik litrů vody dopadající na naše hlavy, případně deštníky. Velké poděkování patří všem účastníkům 18. ročníku pietního shromáždění občanů ale mimo poděkování si velký obdiv zaslouží členové dechové hudby Policie České republiky, kteří v tom nevlídném počasí, svým vystoupením dodávali přítomným občanům dobrou náladu. A právě tato kapela zakončila sobotní dopoledne hymnou České republiky.

Jaroslav Vrba, KČP Královéhradeckého kraje

Fotogalerie: