Z jednání Oblastní rady KČP Trutnov

05.01.2023

Předseda OR KČP okresu Trutnov Zdeněk Pilař, svolal na 1. listopadu 2022 poslední oficiální schůzi OR. Ve svém vystoupení zhodnotil činnost našeho KČP v průběhu roku 2022. Akcí, kterých se zúčastnili naši členové byla celá řada a o všech byli čtenáři našeho Hraničáře informováni v předešlých vydáních. Jeho informace doplnil předseda KRK ČP Hradec Králové RSDr. Jaroslav Nehyba. Hovořil nejen o akci u Památníku v Odolově, který zorganizoval Spolek Památník Odolov, jehož členy jsou i členové KČP z Úpice a okolí. Jeho vystoupení bylo zaměřeno hlavně k setkávání občanů u společného hrobu v Choustníkově Hradišti. Zdejší areál u památníku zavražděných vězňů z koncentračního tábora Gross Rosen se stal místem tradičních mírových a pietních setkání občanů. Setkání se zde zúčastnil v roce 1969 a s projevem vystoupil armádní generál Ludvík Svoboda. I v příštích létech se setkání zúčastnili představitelé různých stran a hnutí celorepublikového významu. Bohužel smutnou skutečností zůstává, že v posledních létech se představitelé některých stran a hnutí, ale i Krajský úřad v Hradci Králové od účasti na setkání v Choustníkově Hradišti odvrátili! V posledních dvou létech se patronem akce stal prezident České republiky Miloš Zeman. Na závěr jednání jsme si připomněli náhlé tragické úmrtí našeho aktivního člena Bohumila Málka. Krátkou vzpomínku na "Bobka" věnujeme v další části Hraničáře.

Jaroslav Vrba, KČP Úpice

Králové hradecký kraj