Z činnosti spolku Památník Odolov v roce 2022.

03.10.2022

Činnost spolku byla zaměřena na údržbu a výsadbu zeleně v lesoparku před Památníkem osvobození. Již v dubnu byly provedeny práce na úklidu pozemku po skončení zimního období. V následujících dnech byla uskutečněna výsadba dvou keřů Slídy bílé a dvou keříků Azalek. Keříky se mají čile k světu, přestože jedna Azalka byla částečně poškozena. V květnu jsme se jako spolek ujmuli přípravy a organizace oslav Dne vítězství 8. května. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení se kterým vypomohli hasiči z Malých Svatoňovic a z Petrovic. Začátkem června byly všechny travnaté plochy posečeny. Část jsme usušili a ostatní tráva byla odvezena na skládku travní hmoty. Druhé sečení proběhlo v červenci a veškerá tráva byla opět odvezena na zkompostování. Vyhodnocení dosavadní činnosti jsme uskutečnili v altánu na zahradě jednoho našeho člena ve Rtyni v Podkrkonoší. Ve druhé polovině července jsme provedli průklest šeříků u památníku, včetně odvozu ostříhaných větví na obecní skládku. Ve druhé polovině srpna jsme provedli navýšení soklu u označníku začátku Cesty osvobození pod Odolovem - v Jívce. Označník jsme očistili a navýšili beton o 10cm. Poté byl proveden celkový nátěr. Hned počátkem října jsme se sešli na větší brigádě, při které jsme sestřihem upravili všechny keře a veškerý ostříhaný materiál byl soustředěn na jednu hromadu a tak připraven na odvoz. Ještě do poloviny října provedeme větší průklest šeříků za památníkem. Rok plyne jako voda a my už připravujeme úkoly na příští rok. Děkuji touto cestou za aktivitu při účasti na výše uvedených akcích. Děkuji také všem členům spolku za podporu naší činnosti symbolickým ročním příspěvkem ve výši 100Kč. Více než polovina členů již zaplatila příspěvek na rok 2023. Zde musím konstatovat, že naše členská základna čítá 48 platících členů a máme také několik přispívatelů, nečlenů. Na závěr rád děkuji těm Městským a Obecní úřadům a také Zemědělskému družstvu za finanční podporu, kterou naši činnost umožňují. Věřím, že i v příštím roce a v létech následujícím budou našemu Spolku Památník Odolov příznivě nakloněni. Přeji všem pevné zdraví a klidný život v míru a přátelství.

Jaroslav Vrba, předseda Spolku Památník Odolov

Foto: autor

Fotogalerie: