Národní rada KČP

Plán jednání vedení NR KČP
a Pléna NR KČP na II. pololetí roku 2019.

Bez názvu 1

datum

Zasedání NR

Zasedání vedení NR

Řídí zasedání

Ověření zápisu

2. července

 

13

M. Vlašín

G. Janáček

6. srpna

 

14

G. Janáček

Z. Cincibus

17. srpna

v 6

 

A.    Valentová

J. Kozáková

10. září

 

15

G. Janáček

M. Vlašín

1. října

 

16

Z. Cincibus

V. Kuchta

19. října

v 7

 

G. Janáček

A. Valentová

12. listopadu

 

17

       M. Vlašín

J. Kozáková

3. prosince

 

18

J. Kozáková

Z. Cincibus

20. prosince

v 8

 

G. Janáček

M. Hudec

 

Prosím všechny členy vedení a důsledné připravení se na jednání a u těch, kteří budou řídit zasedání je pak nutná konsultace s předsedou NR.

v Na zasedáních vedení NR bude trvale zařazován bod – Zásadní informace a požadavky z Krajských rad.

v Prosím o účast přátel ze Slovenska a Německa

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.


Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Ve chvíli pokusů části pravicové politické scény o destabilizaci politických poměrů v naší vlasti a agresivního postupu vůči Vaší osobě, jako lidem zvolenému prezidentu České republiky, Vás ubezpečuji jménem Národní rady Klubu českého pohraničí, z. s. naší podporou při plnění Vašich ústavních funkcí ve vnitřní i zahraniční politice České republiky....

Před 65 roky, 11. července 1951, v době, kdy hrozilo rozpoutání 3. světové války vládou USA a jejich spojenců proti SSSR a nově vzniklým lidově demokratickým státům, kdy narůstala agresivita západních rozvědek i domácí reakce proti kvalitativně nové ČSR po Únorovém vítězství pracujícího lidu, přijalo Národní shromáždění ČSR zákon č. 69/1951 Sb. o...

Na zasedání Pléna NR KČP dne 26. 9. 2015 byl naprostou většinou hlasů přítomných členů Národní rady KČP zvolen čestným předsedou KČP , dlouholetý předseda KČP přítel Ing. Karel Janda.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a věříme, že bude i nadále platným členem vedení Národní rady.