Národní rada KČP


Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Před 65 roky, 11. července 1951, v době, kdy hrozilo rozpoutání 3. světové války vládou USA a jejich spojenců proti SSSR a nově vzniklým lidově demokratickým státům, kdy narůstala agresivita západních rozvědek i domácí reakce proti kvalitativně nové ČSR po Únorovém vítězství pracujícího lidu, přijalo Národní shromáždění ČSR zákon č. 69/1951 Sb. o...

Na zasedání Pléna NR KČP dne 26. 9. 2015 byl naprostou většinou hlasů přítomných členů Národní rady KČP zvolen čestným předsedou KČP , dlouholetý předseda KČP přítel Ing. Karel Janda.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a věříme, že bude i nadále platným členem vedení Národní rady.

edení Národní rady Klubu českého pohraničí k současné mezinárodní situaci a úkoly KČP v současné době a blízké budoucnosti.

vedení Národní rady Klubu českého pohraničí k současné mezinárodní situaci a úkoly KČP v současné době a blízké budoucnosti.

Vedení Národní rady KČP bylo v uplynulém období v každodenním styku s rodinou generálporučíka Ing. Františka Šádka a osobně i s ním po celou dobu jeho hospitalizace. Za účasti jeho syna, plk. Ing. Miloše ŠÁDKA ,nahrán rozhovor, který dokazuje jeho vůli bojovat s nepříznivým zdravotním vývojem . O postupném zhoršování jeho zdravotního stavu byli...