Poděkování předsedy NR KČP za vzpomínkovou akci Hroznatín 2021

24.11.2021

Osobní poděkování předsedy Národní rady Klubu českého pohraničí za vzornou reprezentaci klubu na vzpomínkovém setkání u příležitosti 126. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody, v jeho rodné obci Hroznatín

Vážení přátelé, děkuji všem členům a sympatizantům Klubu českého pohraničí, kteří jste vzorně reprezentovali náš klub v letošním Hroznatíně. Vážím si odpovědného přístupu přátel Rudolfa Zbína, Milana Havlíčka, Ladislava Nekvapila, Petra Sudíka, Milana Boldyse, praporečníků od zúčastněných klubů a dalších účastníků od nás. Původně jsem se do letošního Hroznatína chystal osobně, ale náhlé, nečekané onemocnění mi to znemožnilo. O to více si vážím toho, že přítel, plukovník v.v. Rudolf Zbín mě plnohodnotně zastoupil a vzorně splnil úkoly na vzpomínkovém setkání.

Jaroslav Hudec