Výzva Vládě ČR- žádnou munici Ukrajině

26.01.2022

P R O T E S T !

KČP z.s., jako nezávislé demokratické, vlastenecké sdružení, navazující na slavné tradice českého národa a československé státnosti, jehož programovým cílem je zachování českého charakteru českého pohraničí, který se Podílí spolu s ostatními pokrokovými společenskými organizacemi v zemi, na udržování pevných přátelských vztahů se sousedními státy a národy, na důstojném postavení ČR a na zachování světového míru!

KČP odmítá členství ČR v NATO, odmítá také násilná vojenská řešení mezinárodních problémů, zapojování AČR do válečných konfliktů bez souhlasu OSN a budování vojenských základen na území našeho státu. KČP požaduje, aby vláda, Poslanecká sněmovna a Senát ČR přijímaly, s ohledem na současnou vyhrocenou mezinárodně politickou situaci mezi USA, Ruskou federací a NATO, optimální rozhodnutí, směřující ke zmírnění napětí a posilovaly vzájemnou důvěru a spolupráci mezi státy.

Místo toho jsme svědky, že se naši představitelé nepoučili z nedávných chyb, které naše země vyprodukovala ve vzájemných vztazích mezi ČR a RF například "v kauze Vrbětice". ČR má před sebou další závažný problém s dodáním dělostřelecké munice na Ukrajinu. Protestujeme proti nerozvážnému počínání MO ČR Jany Černochové /ODS/, s podporou MZV ČR Jana Lipavskéko /Piráti/ a důrazně žádáme premiéra ČR Petra Fialu, aby z tohoto neprofesionálního rozhodnutí vyvodil patřičné závěry.

KČP z.s. jako součást Vlasteneckého fóra má za sebou řadu významných protestů, které vyjádřil v období pokusů o umístění radaru USA na našem území a také řekl "stop základnám cizích vojsk".

Klub Českého Pohraničí z.s. touto cestou, zve všechny občany ČR, zejména však Prahy a středočeského kraje k účasti na protestu před budovu GŠ AČR v sobotu 29. ledna 2022 od 15:30 hodin na Vítězné náměstí Prahy 6.