U3V – seminární práce - (Ne)zapomenuté pomníky.

22.01.2022

Při toulkách po turistických atraktivitách našeho regionu často bez povšimnutí projdeme nebo projedeme kolem pomníčků v místech, kde došlo k nějaké události, která byla součástí vývoje dějin tohoto regionu a o kterých zejména mladší generace nic neví nebo jí to nic neříká.

Při vstupu do vestibulu chebského nádraží je umístěna pamětní deska věnovaná připomínce úmrtí tří československých občanů v osudovém září roku 1938:

  • Klenner Jan, policejní strážmistr, narozen 20.4.1911
  • Bláha Emanuel, železniční zřízenec, narozen 8.12.1913 v Myslívě, okres Klatovy
  • Tejček Václav, vrátný ČSD, narozen 10.8.1908 v Záboří u Mostu 
50.0735814N, 12.3806950E
50.0735814N, 12.3806950E

Nápis na pamětní desce nevystihuje přesně onu událost, ale je připomínkou. Samotné město při pokládce věnců při výročích na tuto pamětní desku, snad kromě jedné výjimky, za dobu 20 let permanentně zapomíná. Proto je Klub českého pohraničí (KČP) Cheb jediným , které to vede v patrnosti.

O co vlastně v té době šlo?

Po projevu Hitlera na sjezdu NSDAP v Norimberku 12.9.1938 vypuklo povstání henleinovců v českém pohraničí (Sudetech). V Chebu došlo ke srocení několika tisíc občanů německé národnosti a následnému vytloukání židovských obchodů a bytů včetně pogromů na antifašistické obyvatelstvo bez rozdílu národnosti.

Demonstrace pokračovaly i 13.9.1938 a proto bylo v Chebu vyhlášeno stanné právo. Náměstí obsadila čs.armáda a policie a byly zesíleny hlídky v ulicích. V ulicích se ozývala střelba. V hotelu Viktoria u nádraží, sídle SdP, bylo připravováno jednání zástupců heinlainovců s členy mise lorda Runcimena.

14.9.1938 pokračovala jednání v hotelu Viktoria až do poledne. Neúspěchem jednání skončila činnost anglické mise v ČSR bez náznaku řešení. Navečer došlo v Chebu u nádraží, při snaze provést úředně nařízenou prohlídku v kancelářích SdP v hotelu Viktoria, k zabarikádování a následné střelbě členy SdP, později i z vedlejšího hotelu Wenzel. Na prostranství před hotelem byl střelbou zasažen policejní strážmistr Klenner a poté ve snaze mu pomoci i dva zaměstnanci ČSD Bláha a Tejček. Při opětované střelbě byli na Bahnhof strasse střelbou usmrceni i tři občané německé národnosti. Štáb SdP po této události uprchl do Německa, odkud další akce řídil rozhlasem. V tomto období se vystupňovaly výpady ozbrojených skupin ordnerů Freikorps (Úderné oddíly) proti bezpečnostním složkám ČSR.

Po vyklizení ašského výběžku musely jednotky Stráže obrany státu (pokud jejich příslušníci nebyli odvlečeni do říše) ustoupit z Aše za Hazlov na linii k Horním Lomanům. Společně s nimi zaujali obranu i četníci a finančníci z Hazlova a Vojtanova. A společně budovali silniční zátarasy. Jeden ze zátarasů byl vybudován těsně před železničním přejezdem v Horních Lomanech na silnici do Aše. V noci z 27.9 na 28. měl službu u zátarasu dozorce finanční stráže Rudolf Josiek, narozen 2.12.1914 v Ližbicích u Třince. Za tmy přijíždějící motorka s jezdci volajícími německy " Nestřílet", v domnění že se jedná o spojku od Hazlova, byl Josiek vylákán z úkrytu, byl odzbrojen a vlastní puškou zastřelen. Na tomto místě je vybudován pomníček, o který se stará Klub českého pohraničí za podpory Městského úřadu ve Františkových Lázních. 

N 50 13 33 81,E 12 33 87 58
N 50 13 33 81,E 12 33 87 58

22.září 1938 zaútočili ordneři, polovojenské a vojenské skupiny na město Plesná a 25.září došlo k obsazení Skalné. Plesná se velké přesile bránila až do 30.září. Několik příslušníků četnické stanice bylo zajato a byli odvlečeni do Německa odkud se vrátili až v polovině října. Ostatní obránci (bylo jich asi 25) se ve skupinách bránili a i přes posílení vojenskou jednotkou z Karlových Varů museli ustupovat. Jedna sedmičlenná skupina byla napadena střelbou u železničního přejezdu za odbočkou silnic Skalná, Křižovatka, Plesná. Skupina zaujala bojové postavení v nedalekém remízku. Při ostřelování ze dvou směrů byl při této přestřelce smrtelně raněn čtyřmi zásahy dozorce finanční stráže Karásek. Jeho spolubojovníci Vošmik a Pokorný ho odnesli blíže k obci Křižovatka, odebrali mu zbraň a bodák, museli ho však nechat na místě, protože byli neustále ostřelováni. Po skončení přepadu byl zraněný Němci odvezen do nemocnice v Aši kde 1.10.1938 zraněním podlehl.

O tělo požádal jeho otec, nebylo mu však vydáno. Je pohřben na hřbitově v Aši, přesné místo není známo. V době války se smrtí Františka Karáska chlubil občan jistý Julius Knorr z malé obce Flusberg u Lubů. Jednalo se o osobu násilnické povahy, mnohokrát byl za války trestán za rvačky a hrubé chování. Po válce v květnu 1945 byl na upozornění německých antifašistů zatčen americkou vojenskou policií, byla u něho provedena domovní prohlídka, při které byla nalezena pochva od bodáku s označením FS( Finanční stráž). Při výslechu popíral Knorr svoji spoluúčast na smrti dozorce Finanční stráže a tvrdil, že jenom pomáhal při jeho převozu do nemocnice. Po výslechu byl uvězněn v provizorním vězení v nedalekých Lubech, kde v noci z 30. na 31.5.1945 spáchal sebevraždu.

Pomníček z bílého kamene, který připomínal popsanou situaci byl dlouhá léta mimo zájem veřejnosti. Až v posledních letech díky iniciativě členů Klubu českého pohraničí v Plesné, pomoci starostů obcí Křižovatka a Plesná a sdružení Policejní stanice Habartov, došlo k úpravě prostranství a obnově pomníku. U pomníku jsou vždy v září prováděny akce připomínající tyto události včetně dobových uniforem a výzbroje. Při poslední pietní vzpomínce se zúčastnila i jednotka Stráže obrany státu spolupracující s četnickou stanicí v Habartově.

N 50 18 81 40 ,E 12 37 83 42
N 50 18 81 40 ,E 12 37 83 42

Z nadpisu této práce je patrné, že ne všechny pomníky a pomníčky jsou pietně udržovány pro připomínku dalším generacím. Jsou údobí kdy jsou jedny upřednostňovány před jinými a nebo naopak. Ale takovému osudu jsou díky naší mentalitě předurčeny všechny.

Mezi ně patří i pomníčky věnované obráncům našich hranic.

Použité materiály:

  • Josef Řehka Podzim trpkých plodů Ov ČSPB Cheb 1987
  • Václav Janča Projev u pomníku F.Karáska 2014
  • Vlastní archiv

Vypracoval : Ing. Petr Novák