Národní rada KČP


Plán NR KČP na rok 2020

07. 01. 2020

 • 18. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: M. Vlašín

04. 02. 2020

 • 19. zasedání vedení NR - Vede: M. Vlašín, Ověření zápisu: G. Janáček

22. 02. 2020 

 • 09. zasedání NR - Vede: G. Janáček

10. 03. 2020

 • 20. zasedání vedení NR - Vede: J. Hudec, Ověření zápisu: Z. Cincibus

07. 04. 2020

 • 21. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: J. Hudec

12. 05. 2020

 • 22. zasedání vedení NR - Vede: Z. Cincibus, Ověření zápisu: A. Valentová

02. 06. 2020

 • 23. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: Z. Cincibus

20. 06. 2020

 • 10. zasedání NR - Vede: J. Hudec

Rámcový plán na druhé pololetí bude upřesněn později

07. 07. 2020

 • 24. zasedání vedení NR - Vede: M. Vlašín, Ověření zápisu: G. Janáček

04. 08. 2020

 • 25. zasedání vedení NR - Vede: A. Valentová,Ověření zápisu: J. Kozáková

08. 09. 2020

 • 26. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: J. Hudec

19. 09. 2020

 • 11. zasedání NR - Vede: M. Vlašín

13. 10. 2020

 • 27. zasedání vedení NR - Vede: Z. Cincibus, Ověření zápisu: G. Janáček

10. 11. 2020

 • 28. zasedání vedení NR - Vede: J. Hudec, Ověření zápisu: M. Vlašín

08. 12. 2020

 • 29. zasedání vedení NR - Vede: G. Janáček, Ověření zápisu: A. Valentová

19. 12. 2020

 • 12. zasedání NR - Vede: G. Janáček

Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Přátelé pohraničníci pomocníci Pohraniční stráže, rodinní příslušníci a přátelé čs.pohraničníků ! Dnes společně oslavíme 68. výročí přijetí zákona č. 69/1951 Sb. Národního shromáždění republiky Československé ze dne 11. července 1951.

Pan Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Blíží se výročí přepadení SSSR fašistickým Německem 21. červen 1941. za přípravu, rozpoutání a vedení druhé světové války (1939-1945). Tak velkou válku nemohla připravit a vést jen skupina vůdců, zločinců, bez podpory národa. Německý národ byl vychováván v celé své historii v duchu násilí, nadřazenosti, výjimečnosti nad ostatními. Hitler nevytvořil...

Klub českého pohraničí, zapsaný spolek, který plní již 26 let své poslání v souladu s odkazem zakladatelů ČSR T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a M. R. Štefánika odmítá snahu organizátorů nátlakových akcí proti demokraticky zvoleným představitelům ČR. NR KČP považuje tyto akce za projev nesouhlasu s výsledky demokratických voleb uskutečněných v letech...

Tato kauza se táhne již přes padesát let. V sedmdesátých letech W.Brandt slíbil proplacení německých válečných reparací naší republice. Postupně slibovali další němečtí politici. Až H.D.Genscher byl posledním politikem, který tuto povinnost sliboval jako podmínku po sjednocení dvou německých států. Skutečnost je taková, že nám doposud Německo...

KČP jako mírové a vlastenecké sdružení rozhodně protestuje a jednoznačně odsuzuje vojenský raketový útok na Sýrii, který v noci na sobotu dne 14. 4. 2018 uskutečnili USA, Francie a V. Británie. Tento pirátský útok byl bezprecedentním porušením mezinárodního práva bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Svévolně se postavili do role vykonavatele trestu,...

Otevřený dopis

V Praze, dne 23. 7. 2019

Pan Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Pane předsedo vlády,

jsme znepokojeni aktuální událostí - prolomením Dekretů prezidenta republiky. Došlo k restituci majetku vdově po vojákovi Wehrmachtu, Karlu Des Fours Walderode, a ta má nárok na vrácení majetků v ČR ve výší 3 miliard korun. Přitom Walderode působil ve struktuře Abwehrstelle Prag, což byla obdoba gestapa, vojenská rozvědka sídlící v Praze. Den 18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa! Rozhodnutím soudců Okresního soudu v Hradci Králové byla zneuctěna památka českých obětí Druhé světové války, bylo ukřivděno i obětem Heydrichiády. Tímto skandálním rozhodnutím soudců může být v ČR zahájeno vracení majetků takzvaným sudetským Němcům!

Je to výsledek neblahého vývoje v posledních třiceti letech a zejména v posledních několika letech. V roce 2015 na 69. sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) v Augsburku prohlásil H. Seehofer, tehdejší předseda bavorské vlády: 70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Podle B. Posselta jsme se měli dopustit chladných válečných zločinů. Posselt se dokonce svěřil, že v blízké době by se sudetský den mohl konat v České republice. SL si dávno přál, aby došlo k přímým jednáním mezi jeho reprezentací a vládou ČR. Opakovaně se o tom zmiňoval i H. Seehofer. Pak toto přání SL opakovala A. Merkelová, kancléřka SRN, která v květnu 2012 dlela na státní návštěvě Prahy, přímo P. Nečasoví. A neblahý vývoj se urychlil. Již v počátkem r. 2013 jednal premiér Nečas v čele velké státní delegace v Mnichově. K přímým rozhovorům SL a představitelů naší vlády, zejména premiéra B. Sobotky a P. Bělobrádka, místopředsedy vlády ČR, došlo až v r. 2016 v Mnichově. Sám pan B. Posselt o tom všem na jednom ze sjezdů otevřeně mluvil. Je třeba zdůraznit, že SL nemá mezinárodně právní subjektivitu a není způsobilý k mezinárodně právním jednáním. Je zřejmé, že vláda ČR uvedeným jednáním porušila právní normy. Kromě toho SL v posledních letech neustále plánuje konání příštích sjezdů v ČR. Přitom byli "sudetští" Němci už na Norimberském soudu žalováni a souzeni jako zločinné spolčení. Odsouzen byl jejich podstatný podíl na rozvrácení a zničení republikánsko-demokratické podstaty státu ČSR.

Naprosto nepřijatelnou skutečností je, že na akcích SL, včetně sjezdů, sedí naši diplomaté a mlčí. Naši diplomaté by se měli akcí SL zúčastňovat jen tehdy, když na místě nebo následně diplomatickou cestou budou protestovat proti všemu, co je přepisováním historie, porušováním, jaltské a postupimské dohody, Pařížské reparační úmluvy, co porušuje naše zájmy. Prolamováním Dekretů prezidenta republiky se posouváme ke stanovisku legality a legitimity nacistického a protektorátního pořádku. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, DrSc., výslovně uvádí: "Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu ..."

Prolamováním Dekretů prezidenta republiky dochází k zásadnímu podkopávání naší státnosti!!!

Pane předsedo vlády, žádáme Vás o rozhodné odsouzení tohoto jednání českého soudu, o vyvolání zákonodárné iniciativy, aby byly v budoucnosti znemožněny podobné vlastizrádné skutky. A to až po změny v ústavě - například ve smyslu zakotvení Dekretů prezidenta republiky mezi základní ústavní zákony, a až po změnu v postavení soudů v našem právním systému.

S pozdravem

Pražská rada Klubu českého pohraničí, z. s.
Politických vězňů 9                                                                                 Ing. Václav Tomeš
111 21 Praha 1                                                                                                   předseda

Verze PDF