Národní rada KČP

Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

KČP z.s., jako nezávislé demokratické, vlastenecké sdružení, navazující na slavné tradice českého národa a československé státnosti, jehož programovým cílem je zachování českého charakteru českého pohraničí, který se Podílí spolu s ostatními pokrokovými společenskými organizacemi v zemi, na udržování pevných přátelských vztahů se sousedními státy a...

Při toulkách po turistických atraktivitách našeho regionu často bez povšimnutí projdeme nebo projedeme kolem pomníčků v místech, kde došlo k nějaké události, která byla součástí vývoje dějin tohoto regionu a o kterých zejména mladší generace nic neví nebo jí to nic neříká.

Krátce po skočení 1. světové války, tři roky po vzniku ČSR se dne 24. 12. 1921 narodil v Žilině otci Jindřichu a matce Zuzaně Šádkových syn František. Otec Čech a matka Slovenka vychovávali své čtyři děti v těžkých sociálních podmínkách v úctě k lidské práci a v lásce k rodné zemi, ke společnému státu dvou bratrských národů. Jsem si jist,...