PROTESTOVALI JSME V PRAZE PŘED VELVYSLANECTÍM USA

21.02.2022

            Klub českého pohraničí, z.s. již potřetí za sebou podpořil svou častí protesty a demonstrace svolané KSČM a Českým mírovým hnutím, tentokrát před velvyslanectvím USA v Praze. Protest svolaný na neděli 20. února 2022 od 14 hod. byl našimi členy a sympatizanty podpořen v početním rozsahu minimálně 25-30% celkového počtu protestujících. Byli jsme opět vidět a slyšet. Protestující z řad KČP se do Prahy sjeli z celé ČR. Standartu Národní rady KČP nesl př. Miloš Zahradník z Pražské rady KČP. V davu demonstrantů jedinou vlajkou ČR byla ta, kterou přinesla př. Marie Hanischová, místopředsedkyně Národní rady KČP. Byly viděny klubové prapory KČP, rudé prapory, prapory KSČM a levicové německé politické strany Die Linke, která vyslala do Prahy svou delegaci z Braniborska. (SRN).

Klub českého pohraničí byl zastoupen na nejvyšší úrovni př. Jaroslavem Hudcem, předsedou Národní rady KČP. Předseda pozdravil demonstranty a přednesl svůj pozdrav ve znění:

cituji

Klub českého pohraničí, z.s.
Národní rada KČP
20. února 2022

Podpora protestu proti přítomnosti vojsk USA a nebezpečí války

Vážené občanky a vážení občané,

svolavatelé a účastníci protestu před velvyslanectvím USA v Praze, Klub českého pohraničí, z.s. rozhodl svou účastí podpořit

Protest proti přítomnosti vojsk USA a nebezpečí války, pořádaného dnes, v neděli 20. 2. 2022 od 14h před velvyslanectvím USA v Praze.

Klub českého pohraničí je odhodlaným stoupencem míru a společné mírové spolupráce v Evropě a na celém světě. Proto náš klub a já osobně podporuji protest proti přítomnosti vojsk USA nejen na našem území, ale také na území celé Evropy a stejně tak, protestujeme proti nebezpečí rozpoutání jakékoli války.

Plně se ztotožňujeme s obsahem stanoviska VV ÚV KSČM ze dne 11.2. 2022: KSČM odsuzuje válečnou politiku české vlády!

Pevně věřím tomu, že společným protestem dáme najevo své odhodlání ubránit mír a nedovolit pokračování válečného dobrodružství u bran Ruské federace a Běloruska s využitím těžce zkoušeného lidu bratrské slovanské Ukrajiny.

Světu mír!

Jaroslav Hudec
předseda Národní rady KČP

Protest byl demonstranty pozorně vyslechnut a sklidil velký potlesk účastníků demonstrace.

Vzhledem k tomu, že celý protest je uveřejněn ve zpravodajství internetové televize Raptor TV, nebudeme citovat z obsahu jednotlivých vystoupení protestujících. Současně sdělujeme, že v nejbližším vydání Haló novin bude o protestu podrobně informována veřejnost.Fotogalerie: