KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ V JIHLAVĚ PODPOŘIL DEMONSTRACI ZA MÍR

07.02.2022

Vážené přítelkyně a vážení přátelé,
členové Klubu českého pohraničí a naši příznivci,

Klub českého pohraničí, z.s. byl v sobotu 5. února 2022 v krajském městě Jihlavě účasten Demonstrace za mír, pořádané OV KSČM Jihlava za podpory dalších, především levicových spolků a organizací. Demonstrace proběhla bez narušení za dodržení zákonů republiky a demonstranti se na ni chovali mimořádně spořádaně a slušně. Byla zahájena symbolicky v 11 hodin 55 minut, neboli pět minut před dvanáctou, v centru města na Masarykově náměstí, neboli na prestižním místě krajského města. Členové KČP a naši příznivci tvořili velmi početnou část demonstrantů a přispěli k spořádanému průběhu demonstrace. Klub byl na demonstraci viděn našimi klubovými prapory a slyšen mým vystoupením mezi hlavními řečníky. Na rozdíl od Prahy zaznělo celé moje vystoupení ve formě Protestu proti zbrojním dodávkám na Ukrajinu!

Závěrečný text mého vystoupení byl upraven na podmínky města a byl přečten takto:

Klub českého pohraničí, z.s. touto cestou podporuje dnešní demonstraci za mír svolanou KSČM do krajského města Jihlavy a hlásí se k třem požadavkům demonstrantů: NE vyzbrojování Ukrajiny, NE vysílání českých vojáků a NE podpoře válečného konfliktu.

Podporovatelé a podněcovatelé válek Neprojdou!

Za světový mír!

Touto cestou chci poděkovat všem přítomným členům a sympatizantům klubu, kteří přes velmi nepříznivé meteorologické podmínky se účastnili demonstrace. Mimořádně si vážím obětavosti našich členů, kteří vážili cestu z daleka, např. Václava Větrovce z České Lípy a Zdeňka Vejpustka ze Zlína, ale i dalších. Děkuji př. Miroslavu Křížovi, předsedovi krajské rady Vysočina, který významně napomohl organizátorům demostrace z OV KSČM Jihlava v přípravě a organizaci demonstrace.

Jaroslav Hudec

Fotogalerie: