Národní rada KČP


Gondolence NR KČP, z. s.

Vážená paní Světlano Marýšková,
vážená smutící rodino, a ostatní rodinní pozůstalí.

Dne 30, června 2023 v ranních hodinách, nás zastihla smutná zpráva o úmrtí našeho kolegy pplk. PS v.v. Josefa Petráska, dlouholetého, zasloužilého člena Klubu českého pohraničí.

Dovolte nám, vedení Národní rady a Národní radě Klubu českého pohraničí, abychom se vyjádřili k nejsmutnější skutečnosti ve Vašem životě a řekli, Vám všem, úmrtím Vašeho tatínka, dědečka, švagra, bratra a kamaráda, pplk. PS v.v. Josefa Petráska, ztrácíte především upřímného a zaníceného člověka pro život, rodinu a smysl bytí na světě, člověka, který byl symbolem toho nejlepšího a nejcennějšího, čím byl ve Vašem životě a co pro Vás všechny znamenal.

Také vedení Národní rady a Národní rada Klubu českého pohraničí v něm ztrácíme nesmírně pracovitého, obětavého člověka, kolegu, kamaráda, velkého vlastence, nezlomného bojovníka za historickou pravdu, oddaného člověka životu, rodině a společnosti za pravdu, život v míru a poctivé práci.

Byl zakládajícím členem nejen Mě R KČP v Nové Bystřici-Starém Městě pod Landštejnem, ale také Jč KR KČP v Českých Budějovicích, a dlouholetým členem Národní rada KČP.

Jeho vykonané práce si nesmírně vážíme jako Národní rada KČP, a Klub českého pohraničí, z.s. jako celek.

Dovolte nám, abychom Vám, zejména rodině a všem vyjádřili tu nejhlubší a nejupřímnější soustrast k úmrtí vzácného člověka seniora Josefa Petráska.

Čest jeho světlé památce a vykonané práci!

NEZAPOMENEME!

Za Klub českého pohraničí, z. s. jako celek

Jaroslav HUDEC, v. r. - předseda Národní rady KČP

JUDr. Rudolf PELTAN v.r. - I. místopředseda Národní rady KČP


P R O H L Á Š E N Í
Národní rady Klubu českého pohraničí
k vánočnímu poselství prezidenta České republiky

Ing. Miloše Zemana

Národní rada Klubu českého pohraničí vítá, již deváté vánoční poselství 2021, se kterým vystoupil ing. Miloš Zeman prezident České republiky dne 26. prosince 2021, jako projev státníka, jemuž leží na srdci státní a národní zájmy České republiky a zájmy občanů České republiky.

Národní rada Klubu českého pohraničí plně podporuje všechny požadavky a návrhy ing. Miloše Zemana prezidenta České republiky na prioritní řešení problémů v oblastech pandemie koronaviru SARS-CoV-2, neúměrnému zvyšování cen energií, rozpočtové a daňové politiky státu jako výzvu pro činnost nové vlády České republiky a parlamentu České republiky v období současné pandemické a ekonomické krize.

V Praze 26. prosince 2021 Jaroslav Hudec
předseda Národní rady KČP

RSDr. Milan Richter, CSc.,
Čestný předseda Národní rady KČP


Klub českého pohraničí, z.s. 
Národní rada

17. března 2021

Podpora prodeje a objednávek knihy k 70.výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic, dotisk

Vážení přátelé, členové Klubu českého pohraničí, příznivci klubu, veteráni Pohraniční stráže, členové a sympatizanti Sekcí Ochrany státních hranic,

Sekce Pohraniční stráže "Věrni zůstaneme" KČP Praha
společně s Národní radou Klubu českého pohraničí

připravily vydání knižní publikace o historii vzniku Pohraniční stráže.

Tato publikace představuje hlavní ideový námět letošního 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic. Jsme přesvědčeni o tom, že velká část bývalých vojáků, pohraničníků, veteránů sloužících vlasti v Pohraniční stráži, členů a příznivců Klubu českého pohraničí, a vůbec vlastenců, by tuto knihu měla vlastnit. Je opravdu inspirující a každého z nás naplňuje hrdostí k příslušnosti k elitní části ozbrojených sil bývalého Československa.

Abychom zajistili novou poptávku po této publikaci a její dotisk, potřebujeme ji opřít o nové, reálné objednávky čtenářů. To si představujeme zjistit tak, že budete pokračovat v dosavadním systému podpory prodeje a objednávky budete i nadále zasílat na příslušné krajské rady KČP cestou okresních a místních rad klubů, cestou sekcí OSH a osobními přímými objednávkami. Vzhledem k stávající finanční situaci, která i nadále není uspokojivá, bychom Vás chtěli požádat o finanční příspěvky na tisk této významné publikace. Potřebujeme abyste si knihu i nadále předpláceli složením potřebné částky do pokladen krajských rad na potvrzení příjmovým dokladem.

Krajské rady klubu a také jednotlivci nebo organizace mohou objednávat dodání publikace soustřeďováním objednávek u příslušné krajské rady i s penězi-příspěvky na tisk.

Dle časového grafu, který je uveden níže, splnit všechna přípravná opatření tak, aby byl zajištěn bezproblémový dotisk a distribuce publikace.

 • Objednávky soustředit i s penězi u krajských rad, případně u národní rady v termínu
  do 18. května 2021.
 • Předání a soustředění objednávek s poptávkou a penězi u národní rady do 23. května 2021. Odpovídají: PKR a jiné organizace
 • Dotisk knihy zajistit do konce června 2021. Zajišťuje OREGO productions s.r.o. Odpovídá: Ing. Tomeš, hospodář Národní rady
 • V distribuci pokračovat v měsíci červenci 2021 a ukončit ji do 11. 7. 2021, který všichni pohraničníci dodnes považují za Den Pohraniční stráže. Odpovídají: př, J. Hudec, 1.místopředseda Národní rady KČP, PKR a předsedové(velitelé) Sekcí OSH.

Platební styk: finance s příspěvky na tisk a objednávkami předplatitelů zasílat na peněžní účet Národní rady:

 • číslo účtu: 1943830389
 • kód banky: 0800
 • vedený u České spořitelny a.s.
 • specifický symbol: 501
 • variabilní symbol: dle rejstříku organizačních jednotek KČP (Na pomoc aktivu KČP, rok vydání 2015), u jednotlivců rozlišovací individuální číslo, minimálně pětimístné, u spolků a jiných organizací IČ.

Cena knihy je 180,- Kč. 

Kupující může za knihu zaplatit i více, je to na jeho dobrovolném uvážení. Navýšením ceny podporujete finančně činnost vlasteneckého klubu.

U těchto individuálních objednávek k nim elektronickou poštou na adresu:

 • e-mail: jardahudec@email.cz
 • nebo u objednávky do Prahy zasílejte panu Ing. Pavel Rejf, CSc. na e-mail: prejf@seznam.cz
 • Nebo poštou na adresu: 
           Klub českého pohraničí, z.s.
           Politických vězňů 1531/9
          111 21 Praha 1
  a uvádějte pečlivě rozlišovací údaje objednatele a předplatitele knihy.

Způsob dodání a cena:

Způsob dodání na dobírku dle poštovního sazebníku České pošty s.p. Při osobním odběru uvádějte místo a čas.

Pro zasílání dobírkou uveďte přesnou, funkční adresu.

O platebním styku a s peněžními příspěvky a dary se můžete poradit s hospodářem Národní rady KČP přítelem Ing. Václavem Tomešem, e-mail: vasek.tomes@seznam.cz


V Hlavním městě Praha

JUDr. Gustav Janáček v. r. - předseda
Jaroslav Hudec v. r. - první místopředseda
Národní rada Klubu českého pohraničí

Vysvětlivky zkratek:

PKR - předseda, předsedové krajských rad KČP
OSH - ochrana státních hranic
MP - místopředseda


Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

Dne 26.1.2021 jsme mohli předat ocenění plk. Miloši Šádkovi. První místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí Jaroslav Hudec předal nejdříve ,,Pamětní medaili ke 125. výročí narození arm. gen. Ludvíka Svobody,, a druhé ocenění ,,pamětní medaili k 75. výročí ukončení II. světové války,, za přítomnosti hospodáře Václava Tomeše a...

Vážená paní manželko Ludmilo KVASNIČKOVÁ,
snacho Naďo KVASNIČKOVÁ, vnoučata,
Vážený Michale, Stanislave, Jaromíre a Radko s rodinami
a další rodinní pozůstalí

Před 140 roky, 14. října 1890 zemřel ve svých 61. letech velký vlastenec, český spisovatel, novinář, představitel romantismu a náš vzor Josef Václav FRIČ. Byl synem českého vlas- tence, pražského advokáta Josefa Františka FRIČE.

Klub českého pohraničí udělil Řád přátelství slovenskému poslanci Ľuboši Blahovi (Směr-SD) za podporu míru a dobrých vztahů mezi Slovenskem a Českem. Uvedl to politik na svém profilu na Facebooku s tím, že jde o jeho první zahraniční metál, který nečekal a kterým byl dojat.