Prohlášení ČSBS

26.04.2021

V Praze dne 22. dubna 2021

P R O H L Á Š E N Í

My, členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), kteří jsme posledními účastníky bojů za osvobození Československa z německé nacistické okupace v letech

1939-1945 a pozůstalými po obětech 2. sv. války, a současně jsme členy různých politických stran a politických hnutí, včetně těch, které zasedají v obou komorách Parlamentu České republiky,

žádáme politiky, kteří rozhodují dnes a budou rozhodovat zítra o tom, kdo je a kdo není nepřítelem občanů České republiky, aby rozhodovali s rozvahou a nezavlekli Českou republiku do jakéhokoliv konfliktu, zvláště pak do takového, který by znamenal popření výsledků 2. sv. války v Evropě v předvečer výročí jejího ukončení. Rovněž je žádáme, aby se vyvarovali jednání, které by zatížilo vzájemné vztahy a stalo se překážkou jejich urovnání v budoucnosti.

Jménem členů ČSBS

Ing. Jaroslav VODIČKA, předseda ÚV ČSBS