Prohlášení NR KČP k 28.10.2020

25.01.2021

Prohlášení Národní rady KČP
k 28. říjnu 2020,
státnímu svátku České republiky.

Občané ČR, přátelé !

28. říjen 1918 se stal pro všechny vlastence nejvýznamnějším dnem v historii budování československé státnosti, národní suverenity českého a slovenského národa. Po 300 letém útlaku obou národů v Rakousko - Uherské monarchii, statečném boji českých a slovenských národních obroditelů a zakladatelů ČSR T. G. Masryka, E. Beneše a M. R. Štefánika, vznikl moderní, demokratický stát Čechů a Slováků. Za podpory vítězných mocností Dohody prokázali Češi a Slováci společnou prací svou schopnost zařadit se mezi moderní evropské státy a národy.

O svou suverenitu přišla ČSR mnichovskou zradou západních velmocí a svou suverenitu získala zpět především porážkou nacistických okupantů Rudou armádou SSSR a jejich spojenců. Ti vstoupili do 2. světové války až necelý rok před jejím koncem, kdy nacistické Německo a jeho spojenci již byli na kolenou.

Dnes, u příležitosti 102. výročí vzniku ČSR, přistupuje Klub českého pohraničí s velkou úctou k dílu T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika, k boji čs. legionářů a příslušníků domácího odboje. Bez nich by nebylo státní a národní suverenity českého a slovenského národa.

Žijeme však v době, kdy se v naší zemi prosazují lidé a spolky, které za podpory některých politiků hanobí naši národní historii a vyzvedávají na piedestaly představitele rakousko- -uherského útlaku. Obnovili jeho symbol - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Zrádná šlechta a odsunutí Němci požadují své bývalé majetky. Nepřátelé našeho národa veřejně oslavují vítězství Habsburků nad českými stavy v bitvě na Bílé Hoře. Útočí na jména národních obroditelů a jména zakladatelů ČSR jim překážejí při přepisování naší národní historie. Jsou hanobeny a ničeny památníky našich osvoboditelů, ochránců stát-ních hranic a oslavováni vojáci Wehrmachtu a Banderovci...

VYZÝVÁME PREZIDENTA ČR, VLÁDU, ORGÁNY STÁTNÍ MOCI A SPRÁVY

aby v souladu s právním řádem ČR a se svou morální odpovědností k zásluhám zakladatelů ČSR a všech lidí, kteří se zasloužili o samotnou existenci českého národa zamezili tuto zrádcovskou činnost.

VYZÝVÁME ministra školství vlády ČR, aby zabezpečil jednotný, objektivní výklad naší historie na všech stupních státní školské soustavy ČR.

VYZÝVÁME ČESKÉ VLASTENCE, aby v den státního svátku, 102. výročí vzniku ČSR důstojně uctili, v souladu se současnými opatřeními vlády ČR k boji proti působení koronaviru hroby a místa, která připomínají jména osobností, jež se zasloužily o naši vlast.

V Praze 28. října 2020

JUDr. Gustav Janáček - předseda Národní rady KČP
RSDr. Milan Richter, CSc. - čestný předseda NR KČP