Gratulace k významnému životnímu jubileu

23.08.2020

mjr. JUDr. Gustav JANÁČEK-předseda NR KČP

Jemnice, 23. srpna 2020

Vážený příteli Gustave,

chtěl bych Ti touto cestou popřát mým jménem, ale i jménem bývalých příslušníků Pohraniční stráže ČSSR a všech členů KČP Jemnice, u příležitosti Tvého životního jubilea - 70. let, všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti a do dalších let životního elánu.

V příloze přikládám vlastnoručně zpracovaný pamětní list. Předáním originálu byl pověřen přítel Jaroslav Hudec.

Jménem KČP Jemnice,

Rudolf Zbín, Ph. D.