Poděkování za práci

08.06.2021

            Přečetl jsem si zápis z jednání Vedení národní rady KČP a je mi smutno.

V bodě 2. předseda VN KČP JUDr. Gustav Janáček předává informaci o resignaci RSDr. Milana Richtera CsC. na člena vedení NR a současně vedoucího sekcí OSH to je vše co je v zápise.

Přítel RSDr. Milan Richtera CsC. je dlouholetý, obětavý, spolehlivý ve všech funkcí které vykonával mnoho let. Bez jeho práce by Klub českého pohraničí nebyl na tak vysoké úrovni mezi občany v celé republice. Nebudu dále popisovat co vše pro klub vykonal, bylo by toho mnoho. Vedení Národní rady KČP však nedokáže, nebo nechce, poděkovat za vše co pro Klub českého pohraničí, nehledě na jeho zdravotní stav vykonal

K bodu 2. Bylo přijmuto usnesení: Vedení NR KČP vzalo přednesenou informaci na vědomí

Když nedostal poděkování za práci od VN KČP, považuji to já jako člen Klubu českého pohraničí a věřím že mohu i za všechny členy kteří jej znali, poděkovat mu za obětavou a nenahraditelnou práci za dlouholeté působení v mnoha funkcích KČP.

Milane, děkuji Ti za vše co jsi pro náš klub vykonal a přeji Ti v klidu prožívat zasloužené stáří.

Miloslav Wasserbauer
člen KR KČP Vysočina