Moravskoslezský kraj


Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším regiónem v České republice. Na území o rozloze 5 427 km2 žije 1 209 879 obyvatel. Má společnou statní hranici s Polskou republikou a Slovenskou republikou. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. V kraji leží druhé nejvyšší pohoří ČR, Hrubý Jeseník s Pradědem (1491 m) a Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou (1323 m). I když je kraj spojován především s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i cenné přírodní oblasti, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí: Beskydy (rozlohou 1160 km²; včetně zlínské části největší CHKO v Česku), Jeseníky a Poodří. Kromě toho je zde 5 přírodních parků a 131 maloplošných chráněných území. Je zde mnoho kulturních i technických památek - např. zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, hrady Slovinec, Štramberk, Starý Jičín a Hukvaldy. Proslulé lázeňství je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v Dárkově a Klímkovicích. Kraj je rozdělen do 6 okresů - ostravský, karvinský, frýdeckomístecký, novojičínský, opavský a bruntálský.

V Moravskoslezským kraji působí 1 krajská rada, 5 městských rad a 1 Sekce ochránců státních hranic a to: Moravskoslezská krajská rada KČP, KČP Václava Soukupa Ostrava, KČP Opava, KČP Bruntál, KČP Krnov, KČP Rýmařov a Sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava.Opustil nás dlouholetý zasloužilý funkcionář.

Moravskoslezská KR KČP a MěO KČP Opava informuje širokou hraničářkou veřejnost, že dne 12.11.2020 opustil naše řady náš přítel, kamarád, poctivý a obětavý funkcionář, vlastenec a soudruh 

plk. v. v. František STUDENÝ.

Narodil se 8. 1. 1939 v Olomouci. Po ukončení ZŠ vystudoval průmyslovku v Brně. V roce 1958 vstoupil do služeb ČSLA. Studoval dělostřeleckou školu v Jičíně, učiliště v Hradci na Moravě a technické učiliště v Liptovském Mikuláši. Od roku 1966 do 1992 pracoval na Vojenském gymnáziu Jana Žižky v Opavě. Jako voják z povolání podporoval veškeré iniciativy proti vstupu naší republiky do NATO a s neztotožněním s politikou v ČSLA odchází do civilu.

V civilu byl členem KSČM a opavského klubu CO o.s.

Byl dlouholetým členem Klubu českého pohraničí a to od roku 1994 a jeden ze zakládajících členů oblastní rady KČP pro severní Moravu. Od roku 1995 předseda MěR KČP Opava. Po ustavení Moravskoslezské krajské rady v roce 2002 do konce svého života vykonával funkci místopředsedy.

Za jeho obětavou práci mu byla udělena řada státních a klubových vyznamenání. V roce 2019 mu bylo uděleno nejvyšší klubové vyznamenání - Řád přátelství KČP.

Jeho činnost v Klubu českého pohraničí byla velmi příkladná a Klub českého pohraničí v něm ztratil vlastence, soudruha, dobrého člověka a přítele.

Bude nám všem chybět. S úctou a se smutkem v srdci budeme na něho stále vzpomínat.

Čest jeho památce! 


Moravskoslezský kraj - aktuality

V letošním roce 2020 prožíváme 75.výročí ukončení nejhroznějšího válečného konfliktu na světě a osvobození naší vlasti, Československé republiky. Líčení zvěrstev,napáchaných nacisty za druhé světové války zaplnila již stránky mnoha knih a lidé tak dostávají do rukou otřesnou kroniku událostí, která však není ani do dnešních dnů zcela dopsána....

Dne 6. 6. 2020 se uskutečnilo 10. zasedání Moravskoslezské krajské rady KČP v Lomnici u Rýmářova ležící v Nízkém Jeseníku pod horou Slunečnou.Před jednáním se členové krajské rady zastavili v Lomnici u pomníků v místě zajateckého tábora Stalag, ve kterém za otřesných podmínek zemřelo během války přes čtyři sta válečných zajatců většinou sovětské...

Dne 6.května r. 2020 se sešli na městském hřbitově v městě Krnově zástupci Klubu českého pohraničí ,městského výboru KSČM Krnov a okresního výboru KSČM Bruntál. Jelikož to bylo v době nouzového stavu pandemie nemoci koronaviru, tak mohlo být u památníku jen 10 osob. Položení věnců a kytic bylo domluveno se zástupci krnovské radnice na 11. hodinu....

Pochod Nesmrtelného pluku Ostrava je připomínkou vojáků, kteří padli ve druhé světové válce. Bylo prolito ohromné množství krve. Účastníci přinesli fotografie těch, kteří se konce války nedočkali. Organizátoři Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Česko-ruské společnosti Ostrava a Ruský dům Ostrava se rozhodli letošní 5. pochod v...

Ostravská operace byla největším bojovým střetem během druhé světové války na našem území. Během těchto bojů zahynulo téměř 24 tisíc rudoarmějců a československých vojáků, kteří se na osvobozování podíleli. Největší boje se strhly v okolí Hrabyně, kde je vybudován památník. Obec leží na návrší, které je nejvyšším bodem v okolní krajině a z nějž je...

Ostravsko-opavská operace s cílem osvobodit Ostravu nebyla vedena přímým úderem ze severozápadu, ale jako obkličovací manévr ve více než stokilometrovém oblouku kolem Ostravy od severozápadu a západu. Její provedení bylo svěřeno 4. ukrajinskému frontu v čele s generálem armády A. I. Jeremenkem, osvobození města 38. armádě genplk. K. S. Moskalenka,...

U příležitosti 75. výročí ostravsko-opavské operace se uskutečnila pietní akce dne 28. 4. 2020 v předvečer osvobození města Hlučín na vojenském hřbitově Rudé armády v Hlučíně pod patronací KČP, ČSBS a KSČM. Na pietní akci přivítal přítel Adámek předsedkyni KSČM JUDr. L. Kovalovou, předsedu MS KR KČP J. Garu a delegaci OV ČSBS Opava vedenou jeho...

U pamětní desky v Ostravě-Vítkovicích uctili památku položením kytic u příležitosti výročí narození Jožky Jabůrkové Levicový klub žen Jožky Jabůrkové, KČP Václava Soukupa Ostrava a MěV KSČM Ostrava