Pieta na Vojenském hřbitově Rudé armády v Hlučíně 2024

02.05.2024

Dne 28. 4. 2024 v 10 hodin se sešli členové Klubu Českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, KČP Opava, Společnost Ludvíka Svobody Ostrava, Veteráni PS Ostrava, KSČM a ČSBS a levicové subjekty u příležitosti 79. výročí osvobození Hlučína na pohřebišti Rudé armády, kde je pochováno na 3347 padlých Ruských vojáků, kteří padli v Ostravsko – opavské operaci. Všechny přítomné přivítal předseda MS KR KČP př. Gara. Poté vystoupil př. Miroslav Opálka. Ve svém vystoupení připomněl těžké boje, které se odehrály v této oblasti a to: Hlučín byl ostřelován od 27. dubna. Osvobozenecká armáda na město postupovala ve směrech od Darkovic a Děhylova. Jednotky útočící z děhylovského směru během 28. dubna zaujaly pozice na Vinné hoře, odkud následně ostřelovaly Němce ustupující z Hlučína k Ludgeřovicím. V noci Sověti, za podpory děl a tanků, zahájili útok od Darkoviček a Kozmic. Jednotky SS kolem půlnoci vyhodily do povětří železniční most a začaly se stahovat. Kolem čtvrté hodiny ranní 29. dubna do města vstoupili vojáci 4. ukrajinského frontu. Na území Opavského okresu jsou soustředěna dvě hromadná pohřebiště sovětských vojáků. V Opavě je jich pohřbeno 3 238 a v Hlučíně 3 347. Celé toto naše území je doslova poseto památníčky a pomníky a v obci Hrabyně se tyčí od r. 1980 Památník Ostravské operace jako výraz úcty a vděčnosti lidu ke svým osvoboditelům z nacistické poroby. Z rozhodnutí Vlády České republiky v r. 2000 dnes nese památník název Národní památník II. světové války. Poté přítomní položili kytice a uctili jejich památku u znělky Večerky. Čest jejich věčné památce.

Jan Gara KČP VS Ostrava

Fotogalerie: