"Příběhy ze státní hranice"
a
 "Teroristé a nebo hrdinové"

  Na statní hranici se od poválečných let, zejména však od roku 1951 vystřídaly tisíce mladých mužů, kteří zde chránili svojí zem. Jejich obětavá služba je dnes neprávem pomlouvána, znevažována. Někteří z nich se domů, ke svým blízkým z hranice nevrátili. Neváhali položit své lidské životy při výkonu služby, v bojových střetnutích s agenty cizích zpravodajských služeb, s pachateli trestných činů, hledajících na západ od naších hranic ochranu před spravedlivým trestem.

Podél celé hranice naší vlasti jsou rozesety kamenné pomníčky příslušníků pohraničních útvarů SNB a Pohraniční stráže, které připomínají jejich hrdinství. Jsou symbolem života a smrti, vítězství a pravdy. Připomeňme si tyto hrdinské příběhy.


Příběhy ze státní hranice