Ústecký kraj

Severočeská KR KČP Ústí nad Labem

Krajské město: Ústí nad Labem
Okresní města Severočeského kraje:
Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Chomutov město, které má velký význam pro KČP. Zde byl založen Klub českého pohraničí. V Chomutově vznikl historicky první Klub českého pohraničí dne 21. 5. 1991. 22. 2.1992 - Zástupci okresů Chomutov, Ústí n. L., Děčín a Teplice ustavili Přípravný výbor Severočeské rady KČP a začali připravovat zaregistrování KČP na Ministerstvu vnitra ČR.

Klub českého pohraničí byl zaregistrován 22. července 1992. KČP je sdružení občanů České republiky, bez rozdílu politické příslušnosti, barvy pleti, národnosti, náboženského vyznání. Myšlenka chomutovských vlastenců založit sdružení na obranu českého pohraničí, domovů jeho současných obyvatel byla nesporně velice významná a záslužná. Tato idea je i současným krédem činnosti KČP. I v současné době je řada věcí, proti kterým KČP vystupuje. Jmenujme jen to nejaktuálnější: proti radarovým základnám, za zákaz NPD, proti překrucování dějin atd.

Po několika letech vznikla sekce bývalých pohraničníků.

Ústecký kraj se rozprostírá na ploše 5335 km2, žije tu více než 800 000 obyvatel. Náš kraj má velmi členitý povrch. Najdeme zde nejnižší místo České republiky - Hřensko 116 m, na druhé straně můžeme obdivovat i horské celky, Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec - 1244 m, která sice do našeho kraje již nepatří, ale je blízko hranice kraje, České středohoří se známou Milešovkou - 837 m, na které je umístěna meteorologická stanice. Náš kraj leží u hranice se Spolkovou republikou Německo. Větší část hranice tvoří hřebeny Krušných hor a další část tvoří Národní park České Švýcarsko, který společně se Saským Švýcarskem nemá svou rozsáhlostí v Evropě obdoby. Část kraje patří do Polabské nížiny, úrodné "Zahrady Čech". Tato krajina láká na jaře, v létě a na podzim k procházkám, turistice, sběru hub a jiných lesních plodů. Na výletech můžeme navštívit mnoho krásných míst v přírodě, navštívit četné hrady a zámky a památná místa. V zimě poskytují hory hodně možností lyžování, bobování, jízdě na skejtu a pro nejmenší možnost sáňkování.

K přírodním zvláštnostem patří Kamencové jezero v Chomutově. Je jediné v Evropě a na světě. Při toulkách našim krajem můžete navštívit celou řadu zajímavých hradů a zámků, které hovoří o bohaté kulturní minulosti našeho kraje. Z nejznámějších to jsou hrad Střekov u Ústí n. L. zámek Ploskovice, Světovou raritou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přestěhován o 841 m, z důvodů těžby uhlí. Za zmínku stojí Šluknov - nejsevernější město ČR. Mimo jiné je zde zachovala řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků.

Zastavme se u památného místa našeho kraje.

Terezín - městská památková reservace, barokní pevnostní město, založené v letech 1780 - 82 císařem Josefem II. Areál tvoří Malá a Velká pevnost. V polovině 19. stol. Sloužila část pevnosti jako vězení. Od léta 1940 byl v Terezíně největší věznicí na území tzv. protektorátu. Malá pevnost se stala koncentračním táborem, hlavní pevnost se proměnila na židovské ghetto. Dnešní památník je národní kulturní památkou. Památník vznikl v roce 1947 a je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Každoročně se na začátku května konají na Národním hřbitově, před pevností, vzpomínková shromáždění s položením květin jak u větších obelisků, ale také u malých pomníčků se jmény umučených v koncentračním táboře.

Velmi známá je každoroční výstava "Zahrada Čech" v Litoměřicích.

Jiným památným místem dějin našeho národa je hora Říp - 459 m - s rotundou sv. Jiří z 11. stol. Pojďme nyní do jiné oblasti - lázeňství. Lázně Teplice jsou vyhledávané jak našimi hosty, tak i zahraničními hosty z mnoha zemí Evropy. Město je od nejstarších dob spojeno s léčivými prameny.

Zemědělství - úrodná oblast Polabské nížiny je známá hlavně pěstováním chmele a zeleniny.

Průmysl - Náš kraj je známý sklářstvím - tabulové, stavební, broušené, obalové sklo a další sklářské produkty. Vedle sklářství je zde chemický průmysl - Litvínov - Petrochemie, Ústí nad Labem, a další místa v našem kraji mají řadu průmyslových podniků.

Těžba uhlí povrchovým způsobem změnila ráz krajiny pod Krušnými horami v blízkosti Mostu a Chomutova a částečně i Teplic. Zmizela zde řada obcí, které musely ustoupit těžbě uhlí. Pro kraj býval typický textilní průmysl, který je v současné době na ústupu.

Je toho hodně, co může náš kraj nabídnout návštěvníkům.
Přijďte se k nám podívat.

Postupně představíme jednotlivá okresní města, OR KČP a MěR KČP a jejich činnost.


Aktuality - Ústecký kraj

Na své obchůzce spočinul u vyrovnaného dříví na kraji lesa. Když jelo auto (neví se zda náhodné či pro něho), vstal, aby šel k autu. Jeho puška mu při vstávání sklouzla a nárazem o zem vystřelila. Tím trefila Karla Pšenného do břicha a kolem srdce nahoru vyletěla. Než se dostavila pomoc, Karel Pšenný vykrvácel. Expertizou se zjistilo, že puška...

Dům č.p. 104, před kterým je pomník čet. Tomáše Webera obývá nyní p. Záhorka. Hezky jsem si s ním popovídala. Mimo jiné jsem zjistila, že čet. Tomáš Weber byl instruktorem nováčků ve výcviku. Jeden z nováčků nezodpovědně při instruktáži odjistil granát. Čet. Weber vyhodnotil situaci a aby nebylo zmařeno velké množství životů chytil granát a zalehl...

Lokalita kamene: Sněžník - pamětní kámen 1. Hraničářského praporu 1. roty z roku 1924, stav z dubna roku 2014...Stav k 9.8.2020 je žalostný. Poškozený kámen je na soukromém parkovišti karavanů na konci v rohu. Nejen že není čitelný, ale je zasazen obráceně, textem dozadu, aby jej nikdo nemohl přečíst. Jen když přijde ke kameni a podívá se od plotu....

Po dopolední ortopedii Terezka a já jsme udělali menší brigádu na Cínovci. Snažili jsme se i přes velké parno aspoň něco udělat. Naší Lípě jsme dali 10 l vody. V pařezu jsme to také poupravili, dali trochu zálivky. Kameny opět trochu prokoukly, postříkali jsme i trochu plevele v chodníčku. začali sekat trávu, aby nepřerostla. Příště se bude...

Malá kytička rudoarmějci i obětem pochodu smrti...Nad Fojtovicemi (na rozcestí Fürstenau - Cínovec - Fojtovice) se nachází pomník 59 obětí pochodu smrti, který měl 4. května 1945 přijít do těchto míst ve směru od Fürstenau. Jak bylo zjištěno, zahynulí byli utlučeni tupými předměty. Těla byla uložena do hromadného hrobu za účasti vojáků Rudé armády,...

Barva moc dokonale nešla dolů. Dala jsem tam cedule SOUKROMÝ POZEMEK, kolem kamenů pohoří jsem odstranila trávu, byl toho celý pytel. V trávě jsem našla ještě jeden květináč, tak jsem ho dala k pomníku. Posbírala jsem větší kusy odloupnuté barvy a odstranila suché květiny a vyhořelé svíčky. Nakonec jsem se občerstvila v bezvadném penzionu -...

Dnes Vlastivědný spolek Českolipska chystal připomínku odsunu Němců. My - Okresní výbor KSČM v České Lípě jsme přišli připomenout, proč byli Němci odsunuti. S transparenty jsme připomenuli, kolik lidí zde zavraždili, či proč si spolek nepřipomíná i vyhnání Čechů z pohraničí v letech 1938 - 1939. Přes 30 členů KSČM se sešlo na proti manifestaci...

Dnes jsem ještě jednou vyfotila politý pomník na Cínovci za denního světla. Stavila jsem se v Dubí, kde jsem jednala s tajemníkem Mgr. R. Kindlem. Tam jsem se dověděla, že proběhlo na Městské policii v Dubí jednání s Policií ČR. Mé dotazy budou zodpovězeny na email. Zítra podám info na VNR KČP.

Pietní akt - Pomník připomíná setkání antifašistů před druhou světovou válkou a oběti fašismu. Po celou dobu akce nám počasí přálo. Překvapilo mne, kolik mladých lidí se zajímalo o naši akci a i diskutovali. Zúčastnilo se jí přibližně 50 lidí s 6 prapory. Po akci jsme se občerstvili v restauraci Rozhledna Žalý. Na zpáteční cestě posledních asi 200...