Vzpomínkové shromáždění u pomníčku pohraničníka Jaroslava Soukupa – České Hamry.

23.08.2022

V obci České Hamry se v sobotu 20. srpna 2022 sešlo, tak jako každým rokem, několik desítek občanů, členů KČP, jeho příznivců, členů KSČM a dalších politických a společenských organizací na vzpomínkovém shromáždění u pomníčku pohraničníka svobodníka Jaroslava Soukupa, který byl v roce 1963 při výkonu služby na státní hranici smrtelně zraněn narušitelem státní hranice.

Na akci, kterou pořádala Okresní rada KČP Chomutov, pod záštitou OV KSČM Chomutov, se sjeli účastníci z různých krajů a okresů republiky. Zejména z Ústeckého kraje, přátelé z Karlovarska, ze Středních Čech a další. Přítomní mezi jinými přivítali i místopředsedy NR KČP př. Marii Hanischovou a Václava Větrovce, předsedu Ústeckého krajského výboru KSČM a předsedu OV KSČM Chomutov Jaroslava Komínka.

Předseda OR KČP Chomutov Václav Čermák ve svém vystoupení vyzdvihl zejména fenomén vlastenectví, v jehož duchu byla vykonávána služba ochránců státních hranic svému národu a vlasti. Byla zdůrazněna složitost vnitropolitické i zahraničně politické situace a nebezpečí, která z toho plynou pro zachování světového míru. Jak dále ve svém vystoupení uvedl, tak tento rok je pro náš okres významný zejména tím, že si připomínáme 30. výročí založení KČP. Z dochovaných pramenů je zřejmé, že právě v Chomutově se zrodil historicky první Klub českého pohraničí. Impuls vzešel od chomutovských komunistů sdružených v marxisticko-leninském klubu při 35. ZO KSČM už 21. května 1990 - tedy dva roky před oficiální registrací.

Delegace i jednotlivci položili kytice k pomníku jako výraz vděku a úcty všem, kteří se v minulosti zasloužili o ochranu našich hranic.

Po tomto aktu předali místopředsedové Národní rady KČP Marie Hanischová a Václav Větrovec u příležitosti 30. výročí založení KČP, okresnímu výboru KSČM a okresní radě KČP Chomutov Vlasteneckýřád za obětavou práci, příkladné vlastenectví a zásluhy o rozvoj Klubu českého pohraničí. Toto vysoké klubové ocenění převzal z jejich rukou předseda okresního výboru KSČM Chomutov Jaroslav Komínek a za okresní radu KČP Chomutov její předseda Václav Čermák. Oba ve svém poděkování Národní radě KČP uvedli, že si ocenění velmi váží a že je zavazuje k další aktivní činnosti ve prospěch vlasteneckých myšlenek a tradic.

V závěru vzpomínkového shromáždění bylo vyjádřeno přesvědčení, že jako hlavní výstup z tohoto setkání bude rezonovat výzva všem vlastenecky smýšlejícím lidem k zabránění všem snahám o zničení naší krásné domoviny, znevažování naší hrdinské i novodobé pokrokové historie, likvidaci českého jazyka a národní kultury a nakonec i faktické záhubě českého a slovenského národa.

Po pietním aktu u pomníčku následovalo v sále blízkého hotelu přátelské posezení všech účastníků vzpomínkového shromáždění, které se i letos, přes nepřízeň počasí ve formě deště, vydařilo a všem jejím organizátorům patří poděkování.

Za OR KČP Chomutov Václav Čermák

Fotogalerie: