Co je Revizionismus?

14.12.2023

Co je Revizionismus? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Revizionismus

Revizionismus je pojem, který se používá ve více významech. V latině znamená ověřit, prohlédnout znovu. Jde o soustavnou snahu přehodnotit, upravit nebo změnit určitý daný stav, názor nebo ideologii. Tato snaha se může týkat i zásadních společenských věcí.
Může jít i nové nahlížení na dějinné události, což může být i politický záměr, nebo o pokus změnit názor většiny. Zde se může jednat i vědecké poznatky. Historicky se jako revizionisté označovali ti, kdo chtěli přehodnocovat tzv. leninskou ideologii a ideje marxismu-leninismu.