Galerie praporů KČP, z.s.

Jihočeská krajská rada KČP


Popis:

Čestný název: Jana Žižky z Trocnova

Přípravný výbor k založení Krajské rady-druhá polovina roku2001

(Polák, Dorotovič,Vaněk,Pipek, Leštianský-na podnět KČP Novohradsko)

Oslovené kluby: Nová Bystřice - s. Petrásek, Staré Město pod Landštejnem- s. Novák, Třeboň – s. Kopet, Lipensko – s. Zbín

Svolání Oblastní rady k založení dne 05.03.2002

Ustavující schůze: 5. 3. 2002

Volba Krajské rady: 

5. 6. 2002 za účasti předsedy NR ing. Karla Jandy - pplk. JUDr. František Polák – předseda Jč. KR 
od 5. 3. 2002 do 10. 4. 2010 - mjr. Ján Dorotovič – místopředseda
od 15. 3. 2002 do 25. 11. 2014 - plk. Ing. Miloslav Kvídera čestný předseda
od 15. 3. 2002 do 20. 10. 2016 - mjr. JUDr. Gustav JANÁČEK- předseda
od 10. 04. 2010 do 14.04.2018 - Jana Kozáková - předsedkyně
od 14.04.2018 - místopředseda RSDr. Václav Gaier

Praporečník: není určen


Prapory jednotlivých městských klubů