Galerie praporů KČP, z.s.

Jihočeský kraj - Městská rada KČP Nová Bystřice


Oblastní rada KČP Nová Bystřice:

Ustavující schůze: 15.05.2000

Předseda: mjr. Josef Petrásek
Místopředseda: Michal Ihnatišin
Zastupuje: Jiří Hanzal místopředseda ze Starého Města pod Landštejnem 

Převzetí praporu: 
Praporečník: neurčen
Ocenění: 

  • Čestné uznání Jm KR KČP
  • Čestné uznání NR KČP
  • Plaketa " ZA OBĚTAVOU PRÁCI PRO VLAST"
  • Medaile "ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ KČP III. stupně"