Galerie praporů KČP, z.s.

Jihočeský kraj - Oblastní rada KČP Novohradsko


Městská rada KČP Staré Město pod Landštejnem:


Ustavující schůze: 24. 11. 2000

PŘEDSEDA KČP: Jaroslav NOVÁK

PŘEVZETÍ PRAPORU:

PRAPOREČNÍK: není neurčen