9. Památník Operace Anthropoid, ulice V Holešovičkách

05.01.2020

Památník ošetřit, vyměnit státní vlajku, která už je povětrnostními vlivy značně poškozena a okolí pečlivě uklidit.