Národní rada KČP

Plán jednání vedení NR KČP
a Pléna NR KČP na II. pololetí roku 2019.

Bez názvu 1

datum

Zasedání NR

Zasedání vedení NR

Řídí zasedání

Ověření zápisu

2. července

 

13

M. Vlašín

G. Janáček

6. srpna

 

14

G. Janáček

Z. Cincibus

17. srpna

v 6

 

A.    Valentová

J. Kozáková

10. září

 

15

G. Janáček

M. Vlašín

1. října

 

16

Z. Cincibus

V. Kuchta

19. října

v 7

 

G. Janáček

A. Valentová

12. listopadu

 

17

       M. Vlašín

J. Kozáková

3. prosince

 

18

J. Kozáková

Z. Cincibus

20. prosince

v 8

 

G. Janáček

M. Hudec

 

Prosím všechny členy vedení a důsledné připravení se na jednání a u těch, kteří budou řídit zasedání je pak nutná konsultace s předsedou NR.

v Na zasedáních vedení NR bude trvale zařazován bod – Zásadní informace a požadavky z Krajských rad.

v Prosím o účast přátel ze Slovenska a Německa

předseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček v. r.


Národní rada KČP, z.s. - Aktuality

V době, kdy se po vlastizrádné omluvě V.Havla Sudetským Němcům začaly v naší zemi přepisovat dějiny, přichází Pražská radnice s rozhodnutím sejmout ze Staroměstské radnice pamětní desku, která oznamuje neměnnou pravdu, že Prahu osvobodila 9. května 1945 Rudá armáda a že jejímu osvoboditeli, hrdinovi SSSR, maršálu I.S.Koněvovi, Praha z vděčnosti...

v souladu s rozhodnutím krajské a okresní rady KČP Vás zveme na jihočeský klubový Den Edvarda Beneše, který se uskuteční v pátek, 26.května 2017 od 11,00 hod. v Sezimově Ústí, v prostorách parku Památníku Edvarda Beneše, před hrobkou manželů Hany a Edvarda Benešových. Slavnostní ceremoniál proběhne v režii Úřadu vlády ČR za řízení Hradní stráže...

V pondělí 19.12.2016 se ve společenkém sále "Domu seniorů" v Lanškrouně uskutečnilo milé a srdečné setkání. Skupina funkcionářů KČP z.s. Prahy Královehradeckého kraje a okresu Trutnov, vedená přítelem Dr. Milanem Richtrem Csc., spolu s přáteli Dr. Jaroslavem Nehybou, Zdeňkem Pilařem, Václavem Kriegelem a Pavlem Milerem přijela navštívit téměř v...

V sobotu 24. prosince 2016 by se dožil 95. let bývalý náměstek ministra národní obrany ČSSR, náčelník Hlavní správy PS OSH, poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR, místopředseda Ústředního výboru Československého svazu protifašistických bojovníků genpor. Ing. František Šádek.

Ve chvíli smutku nad úmrtím soudruha Fidela Castra, si dovoluji vyjádřit jménem Národní rady Klubu českého pohraničí i jménem svým hlubokou soustrast a solidaritu nad odchodem člověka, který svými činy a myšlenkami změnil nejen Kubu, ale i myšlení lidí naší planety ve prospěch sociálního pokroku a míru ve světě. Jeho hrdinství bude nám příkladem v...

děkuji Vám za e-mail a za slova podpory, kterých si pan prezident opravdu váží. Váš e-mail byl prezidentu republiky Miloši Zemanovi předán.