SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K 105. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

31.10.2023


Na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu a spol. jsem se účastnil slavnostního shromáždění k 105. výročí vzniku Československé republiky, které se konalo v sobotu dne 28. října 2023, od 12 hodin v TOP hotelu Praha na Praze - Chodově.

Byl jsem potěšen, že jsem patřil mezi hosty, mezi kterými byli pánové Ing. Miloš Zeman, prezident republiky, Ing. Jiří Paroubek, bývalý předseda vlády ČR a velká řada dalších významných osobností

politického a společenského života státu. Přítomni byli i zástupci Slovenské republiky.

Společně se mnou se slavnostního shromáždění účastnil přítel Petr Sudík, člen Národní a Plzeňské rady KČP. Slavnostní shromáždění bylo vskutku důstojné a odpovídalo historickému významu této, dnes již slavné historie vzniku společného státu Čechů, Slováků a dalších národností Československa. Všem členům KČP vyřizuji pozdrav od pánů plk. v.v. ing. Jaroslava Vodičky, předsedy ÚV ČSBS a plk. v.v. ing Emila Kulfánka z vedení ČSBS.

Jaroslav Hudec
předseda Národní rady KČP

Fotogalerie: