PROHLÁŠENÍ NÁRODNÍ RADY KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ k stanovisku KSČM ze dne 8. října 2023

07.12.2023

PROHLÁŠENÍ NÁRODNÍ RADY KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ
k stanovisku KSČM ze dne 8. října 2023
Komunisté prosazují spravedlivý mír na Blízkém východě!

Národnírada KČP na 4. plenárním zasedání v hlavním městě Praha dne 2.12. 2023 projednala stanovisko KSČM k eskalaci ozbrojeného konfliktu na Blízkém východě ve znění Komunisté prosazují spravedlivý mír na Blízkém východě! Po krátké diskusi vyslovila podporu stanovisku KSČM ze dne 8. října 2023. Vyslovila vážné znepokojení nad porušováním humanitárního práva oběma stranami ozbrojeného konfliktu a odmítla nepřiměřený, drastický způsob vojenské odvety státem Izrael, kdy byly se zemí srovnány celé obydlené čtvrti Palestinců v pásmu Gaza podél státní hranice.

V Praze 2.12. 2023

Národní rada KČP

Stanovisko KSČM, kterému Národní rada KČP vyslovuje podporu s doplněním dodatku je na přiložené fotografii.