32. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ ČECH, MORAVY A SLOVENSKA

25.09.2023

S L O V E N S K O - Krasňany, Varín, Strečno.

Tak jako každý rok, i letos se v sobotu 16. září uskutečnilo již 32. mezinárodní setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska konané u příležitosti 76. výročí porážky banderovských sotní na Slovensku a 79. výročí Slovenského národního povstání.

Mezinárodní setkání bylo zahájeno ve 12 hodin pietní vzpomínkou před pamětní deskou stržm. SNB Ladislava Patočky v obci Krasňany. Po československé státní hymně a pochodu padlých revolucionářů, cca 60 přítomných účastníků, mezi kterými byli přítomni ing.Jana Žáková, starostka obce Krasňany, s.Jan Sporka, člen předsednictva ÚV KSS, RSDr.Juraj Drotár, místpř.ÚR a předseda Obl. rady SZPB v Žilině, František Šrefanik, předseda krajské a okresní rady KSS v Žilině, RSDr. Milan Richter CSc., čestný předseda NR KČP a JUDr. Rudolf Peltan, 1.mspř. NR KČP, byli svědky položení věnců a kytic k pamětní desce a následně vyslechli projev v podání s.Františka Štefanika.

Další pietní akce k 76. výročí porážky banderovských sotní na Slovenku byla pietní akce před památníkem příslušníkům SNB v obci Varín. Po menším časovém zdržení vyslechli účastníci akce československou hymnu a pochod padlých revolucionářů v průběhu kterých položili k pomníku věnce a kytice. Řady přítomných hostů rozšířila s.Viera Klimentová, 1. mstpř. ÚV KSS, která po projevu JUDr. Rudolfa Peltana, tak jako každý rok, vystoupila s věcným projevem orientovaným k současné vnitropolitické i mezinárodní situaci ( uveřejněn v rubrice Aktuality ze Slovenska).

V pořadí třetí pietní akce se u příležitosti 79. výročí Slovenského národního povstání, uskutečnila od 14:30 hodin u památníku padlým francouzským partyzánům na Strečně, vrch Zvonica. Po československé státní hymně, pochodu padlých revolucionářů a Marsejézy položily k pomníku účastníci akce věnce a kytice. S hlavním projevem, věcně orientovaným k současné vnitřní i mezinárodní situaci, vystoupil PhDr.Ing. Jozef Hrdlička, předseda ÚV KSS, který na závěr svého vystoupení předal JUDr.Peltanovi medaili Gustava Husáka, kterou mu udělil ÚV KSS za jeho dlouholetou aktivní práci v komunistické straně.

Následovalo vystoupení RSDr. Juraje Drotára na téma 79. výročí Slovenského národního povstání.

RSDr. Milan Richter tlumočil účastníkům akce zdravici pozůstalých rodinných příslušníků genpor.Františka Šádka. Před závěrem aktu přednesl svou báseň př. Bělunek, obsahově orientovanou k osobě genpor. Františka Šádka.

Na závěr pietní akce účastníci zazpívali Internacionálu, po které následovalo společné focení všech jejich účastníků.

Významnou pietní kulisu všech tří akcí vytvořilo 15 praporečníků s klubovými prapory, včetně dvou uniformovaných příslušníků v stejnokrojích PS.

Pietních aktů se mimo uvedených hostů účastnili i přátelé Miroslav Vlašín, člen vedení NR KČP a předseda Jihomoravské KR KČP, př. Ing. Karel Šimek, předseda Olomoucké KR KČP, př. Zdeněk Vejpustek, předseda Zlínské KR KČP a Ing. Štefan Omachel, předseda Oblastní rady KČP se členy svých delegací.

JUDr. Rudolf Peltan, 1. mstpř.NR KČP.

Fotogalerie: