Zemřel armádní generál Ing. Miroslav VACEK

05.01.2023

Smutná zpráva.

V posledním dni minulého roku, 31. prosince 2022 zemřel po dlouhé nemoci bývalý náčelník generálního štábu a ministr národní obrany ČSSR a ČSFR, poslanec Federálního shromáždění Parlamentu ČSFR

armádní generál Ing. Miroslav VACEK.

Absolvent Vojenské akademie Antonína Zápotockého a Akademie Generálního štábu ozbrojených sil SSSR splnil důsledně své poslání v přípravě obrany své vlasti. V naplnění vojenské přísahy byl osobním příkladem pro své podřízené a československé pohraničníky.

Svědectví o svém životě zanechal v knihách "Proč bych měl mlčet", "Narovinu" a "Rozsoudí nás čas aneb život není na povel". Odešel voják, Svobodovec, sympatizant Klubu českého pohraničí, účatník mnoha setkání československých pohraničníků.

ČEST JEEHO SLUŽBĚ VLASTI A JEHO PAMÁTCE !

Plk. PS RSDr. Milan Richter, CSc.,
Čestný předseda Národní rady KČP