Slavnostní odhalení pamětní desky k 30. výročí vzniku KČP

28.07.2023

Dne 22.7. se uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky k 30. výročí vzniku KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ.

Klub vznikl založením v roce 1992 a od té doby se jen a jen rozrůstá.¨

V současnosti máme zastoupení ve všech krajích a téměř všech okresech, ale také na Slovensku a Německu.¨

Ve spolupráci s dalšími spolky stejného smýšlení se naše řady neustále rozrůstají.

Slavnostní řeč vč. přednesu jmen zakladatelů a vzdaní jim díků přednesl předseda Národní Rady Jaroslav Hudec.

Přednes básně "ZROZENÍ" byla úkolem synů naší šéfredaktorky, a nezapomnělo se ani na zásluhy současníků, kteří si za spolupráci s klubem odnesli pamětní list s uznáním a poděkováním.

Podrobnosti vyjdou v 5. čísle zpravodaje Hraničář.

"redakce zpravodaje Hraničář "

Video z odhalení desky: