Jednal spolek Památník Odolov z.s.

18.08.2020

Na vzniku Spolku Památník Odolov se podílejí nemalou měrou členové KČP Úpice. Jejich činnost je tak propojena s činností Spolku a nemůže se nijak vydělovat. Proto, když popisuji činnost Spolku Památník Odolov, tak zde musíme vidět i členy KČP Úpice a okolí. Od založení spolku Památník Odolov to je od 18. května 2020 se výbor spolku scházel 2x za měsíc. Vždy to bylo v případě, kdy bylo třeba zajistit akci na údržbě parku a prostoru před Památníkem osvobození. První velká a poměrně náročná akce se uskutečnila ve dnech 10. - 13. června kdy jsme posekli trávu v parku a okolo Památníku. Posečenou trávu jsme díky krásnému počasí usušili a mohli v sobotu 13. června odvést a uložit u Mileru. Další akci na údržbě trávníku a keřů jsme uskutečnili 11. srpna. O sečení trávy se postarali přátelé Steidler, Macejko, Miler a Vrba. Zásadní úpravu všech okrasných keřů provedli manželé Gabrielovi. Všechny větve a posečenou trávu jsme odvezli na obecní skládku větví a trávu na kompostiště. V tomto období navštěvoval předseda spolku Jaroslav Vrba Obecní a Městské úřady, kde jednal o možnosti poskytnutí finančních prostředků na činnost spolku. Konkrétní použití v prvé řadě se týká zhotovení informačních tabulí. Na jedné tabuli bude informace o historii vzniku Památníku Osvobození a na druhé tabuli bude zveřejněno 77 jmen občanů Úpicka, kteří přišli o život v koncentračních táborech, nebo byli popraveni nebo zastřeleni na různých místech v okolí Úpice, Rtyně v Podkrkonoší či Malých Svatoňovic, nebo byli popraveni na Zámečku v Pardubicích. Na tyto lidi my nezapomínáme a instalací tabule s jejich jmény chceme tato jména připomínat dalším lidem a také dětem a mládeži. Hlavně ta posledně jmenovaná skupina neví o těchto zločinech páchaných na českých občanech za období II. světové války vůbec nic. Další využití finančnich prostředků by se realizovalo na nákup vlastní výkonné sekačky na trávu. Věříme, že se podaří potřebné peníze získat.

O těchto a dalších záležitostech jednali členové Spolku Památník Odolov z.s., na prvním setkání, které se uskutečnilo 17. srpna v Úpici, ve starobylé hospodě zvané Dřevěnka. V tomto, nedávno rekonstruovaném objektu se v pondělí odpoledne sešlo 34 evidovaných členů a několik sympatizantů, kteří se v průběhu jednání do Spolku přihlásili. Takže máme v současné době 40 členů. Nutno konstatovat, že členové Spolku se rekrutují nejen z Úpicka, ale také z okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou a vzdálených podhorských obcí Krkonoš. Na jednání byla provedena volba výboru, který do této doby pracoval a dával dohromady členskou základnu, což se podařilo, jak vyplývá z výše uvedeného textu. Výbor byl zvolen všemi hlasy přítomných členů.

Text: Jaroslav Vrba, předseda Spolku Památník Odolov z.s.

Foto: Pavel Miler

Fotogalerie: