NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ PLUKOVNÍKA KOZÁKŮ SERGEJE BORISOVIČE VOLKOVA Z BULHARSKA

20.05.2024

Po dlouhých čtyřech letech se nám podařilo uskutečnit společenské setkání, kterého se účastnil plukovník kozáctva Sergej Borisovič Volkov a přítel Jaroslav Hudec, předseda Národní rady KČP. Setkání proběhlo v hlavním městě Praze na sekretariátu Národní rady Klubu českého pohraničí. Hlavním a jediným bodem programu bylo předání nejvyššího ocenění,

VLASTENECKÉHO ŘÁDU KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ

plukovníkovi kozáctva Volkovu.

Národní rada KČP udělila nejvyšší ocenění už před čtyřmi lety, ještě za vedení zesnulého majora PS v. v. JUDr. Gustava Janáčka, předsedy Národní rady KČP.

Předání ocenění se účastnil přítel Pavel Houda, místopředseda Národní rady KČP a přítel Mgr. Zdeněk Dragoun, člen Vedení národní rady, který setkání zprostředkoval. Přítomen byl také Ing. Zdeněk Trippé, člen Národní rady KČP a předseda Okresní rady KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko, člen redakční rady klubového zpravodaje Hraničář.

(Dva roky zpoždění způsobila pandemie covidu a další dva roky nemožnost návštěvy v Praze pro pracovní povinnosti zástupce velitele kozáctva.

Svaz kozáků Ruska je nezávislou společenskou organizací sdružující kozácká vojska, krajany, organizace, pracovní kolektivy a občany na základě společných zájmů. Je organizován na teritoriálním principu se sídlem Vrchního atamana v Moskvě. Svaz kozáků byl založen s cílem znovuzrození kozáctva jako svébytné etnické formace - národa.

S cílem propagace kozáctva v zahraničí Vrchní ataman ustanovil svého zástupce pro práci v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, České republice a Polsku.

Od roku 2018 tuto funkci zastává kozácký plukovník Sergej Borisovič Volkov.

Autoři: Ing. Zdeněk Trippé, Mgr. Zdeněk Dragoun
Oba Národní rada KČP

Foto: Pavel Houda