Galerie praporů KČP, z.s.

Ústecký kraj - Okresní rada KČP Chomutov


Okresní rada KČP Chomutov:


Historicky první Klub českého pohraničí (zpočátku Klub přátel českého pohraničí – KPČP) se zrodil v Chomutově. Impuls vzešel od chomutovských komunistů sdružených v marxisticko-leninském klubu při 35. ZO KSČM už 21. 5. 1990 – tedy dva roky před oficiální registrací.

Proč v Chomutově? Chomutov je typický pohraniční okres, který byl po válce v souvislosti s odsunem Němců prakticky znovu osídlen a to včetně okresního města i dalších měst. Proto právě zde lidé citlivě zareagovali na hrozbu, která se objevila po listopadovém převratu 1989, zejména po zvolení Václava Havla prezidentem. Ten svou první zahraniční cestu nasměroval do západního Německa, aby se tam jako nově zvolený prezident omluvil odsunutým sudetským němcům za údajné "příkoří" jim způsobené po válce odsunem do Německa.

Prvním předsedou klubu se stal Václav Šedivý, mluvčím jeho pozdější nástupce a dlouholetý předseda OR KČP v Chomutově Vladimír Šíma. V rozvoji klubu v té době pomohl předseda OV KSČ v Chomutově s. František Jančička

Převzetí praporu: xxx