Galerie praporů KČP, z.s.

Ústecká krajská rada KČP


Popis:

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE:

Začátkem roku 1992 hraničářská myšlenka začala přesahovat hranice Chomutovska na celé severní Čechy – Mostecko, Teplicko, Ústecko, Děčínsko, Lounsko, Litoměřicko, Liberecko, Českolipsko, Jablonecko. Proto bylo rozhodnuto přenést její praktickou realizaci ve formě ustanovení občanského sdružení do sídelního města bývalého Severočeského kraje – Ústí nad Labem. Zde vznikl přípravný výbor regionální rady, v němž byla zastouopena většina okresů Severočeského kraje. Ten si vytkl za cíl zaregistrovat Klub v souladu se zákonem jako občanské sdružení na ministerstvu vnitra.

Za tím účelem byl definitivně upřesněn název Klubu, připraveny návrhy základních dokumentů (Rámcový program a Stanovy) a podána žádost na MV o registraci KČP jako občanského sdružení. Tento proces byl završen Ustavujícím Národním sněmem v Ústí nad Labem dne 21. května 1994. Hlavním organizátorem byla Severočeská regionální rada KČP.

ustavující schůze: 1992

převzetí praporu:  xxxPrapory jednotlivých městských klubů

Libětice
Libětice