Galerie praporů KČP, z.s.

Jihomoravský kraj - Okresní rada KČP Vyškov


Okresní rada KČP Vyškov:

Ustavující schůze: … … 2017
Předseda: Bc. Filip Zachariáš
Předání zástavy: 24. 03.2018
Ocenění: 

  • Čestné uznání Jm KR KČP
  • Čestné uznání NR KČP- iSLS Znojmo
  • Plaketa "ZA OBĚTAVOU PRÁCI PRO VLAST,"
  • Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně"
  • Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně"