Zasedání MS KR KČP v Háji u Opavy

27.11.2023

Dnes 18. 11. 2023 se uskutečnilo výjezdní zasedání KR KČP Moravskoslezského kraje v Háji u Opavy v rodišti spisovatele Vladislava Vančury a Antonína Vaška - otce básníka Petra Bezruče. Nad obcí na Ostré hůrce najdeme památník Odboje slezského lidu, kde se uskutečnilo 8 táboru lidu. První tábor se zde konal 12. září 1869 a poslední 19. května 1990.

Jednání probíhalo v hotelu Pod Hůrkou. Na začátku jednání předseda MS KR KČP vzpomněl na památku zesnulých a vyzval ke vzpomínce a uctění přátel KČP v MS kraji, kteří nás letos opustili a připomněl nedožité 84. narozeniny čestného předsedy KČP Karla Jandy. Dále informoval členy MS KR, že dne 5. 11. 2023 zemřel př. Zdeněk SIRŮČEK. Poté přivítal místopředsedkyni Národní Rady KČP přítelkyni Marii Hanischovou, která všechny pozdravila ve svém vystoupení a pochvalně se vyjádřila k práci v našem kraji. MS KR KČP na jednání provedla kontrolu minulých zasedání, byla informována o jednání VNR KČP, provedla účetní uzávěrku hospodaření za rok 2023 v MěO a KR KČP a schválila plán práce na rok 2024.

V bohaté diskusi se nevyhnula ani současné domácí a mezinárodní vypjaté politické situaci. V Moravskoslezském kraji totiž vznikla petice za krajské referendum – v ní se lidé mohou vyjádřit k převodu pozemků, na nichž má vzniknout vojenské logistické centrum, z kraje na stát. Členové MS KR KČP se plně zapojili do té petice a pomáhají se sběrem podpisů na petici v Moravskoslezském kraji. V závěru jednání předseda MS KR KČP př. Gara poděkoval všem za vykonanou práci a popřál příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a životního optimismu v roce 2024.

Jan Gara

Fotogalerie: