Z ČINNOSTI KČP A SPOLKU PAMÁTNÍK ODOLOV V ROCE 2021.

26.10.2021

Přestože byl rok 2021 politicky chaotický a útoky na spolupráci s Ruskem a Čínou nabývaly stále větší intenzity, tak jako útoky na vše levicové, náš Spolek Památník Odolov a KČP v Úpici nezahálel. Ještě ani neroztál sníh pod Jestřebími horami a naši členové umístili v parku před Památníkem osvobození dvě informační tabule. Na jedné je krátká historie vzniku Památníku a na druhé jsou jména 72 obětí z lokalit Malé Svatoňovice, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší a okolí, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, nebo na Zámečku v Pardubicích a.p. Další činnost se soustředila na údržbu parku a okolí Památníku osvobození. Nedílnou součástí naší činnosti stále zůstává pravidelná schůzová činnost výborů, při kterých kontrolujeme plnění úkolů a plánujeme akce na další období. Tak jsme také realizovali úklid a sečení přerostlé trávy u informačního panelu pod Odolovem, na kterém je vyznačen začátek Cesty osvobození od Jívky do Rtyně v Podkrkonoší kolem Památníku osvobození v Odolově. O pořádání oslav Dne osvobození jsem psal v předchozím čísle Hraničáře a také na webové stránce Hraničáře. V průběhu roku se věnujeme pravidelné údržbě stromů a keřů, postupně vysazujeme keře nové. Značnou péči věnujeme rozsáhlému trávníku, který pravidelně sečeme a sušíme, případně trávu odvážíme na obecní kompost. Pro pohodlí turistů, kterých se zde vystřídá za rok několik stovek, v parku instaloval Obecní úřad Malé Svatoňovice dva sety laviček se stoly a stojan na kola vyrobený z kmene stromu. KČP Úpice se sešel na členské schůzi 10 června v Kulturním domě v Úpici. Činnost Spolku Památník Odolov byla vyhodnocena na členské schůzi 14. srpna ve starobylé hospodě Dřevěnka v Úpici. V průběhu roku členové výboru navštěvovali své členy u příležitosti jejich kulatých narozenin. Brigádnickou činnost jsme zakončili při stříhaní keřů v parku a okolí Památníku Odolov 20. října 2021.

Jaroslav Vrba, KČP Úpice, Památník Odolov

Foto: Pavel Miler, Václav Kriegel, Petr Hojnic

Fotogalerie: