VELIKONOČNÍ MÍROVÁ MANIFESTACE, TÁBOR 2. DUBNA 2024

05.04.2024

Vzhledem k pokračujícímu ozbrojenému konfliktu na východě Evropy, který byl a stále je svým vývojem nepředvídatelným, vyznačuje se narůstající eskalací, do které jsou zapojeny dvě jaderné supervelmoci, RF a USA, a také dvě evropské jaderné velmoci, Francie a Velká Británie, rozhodla Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, připravit a uskutečnit opakovaně Velikonoční mírovou manifestaci, na které jsme opět chtěli ukázat, že jsou v ČR politické síly, spolky a občané, kteří se nesmiřují s pokračujícími přípravami na novou velkou válku v Evropě, mající potenciál přerůst v zničující termojadernou apokalypsu lidské civilizace na planetě Země. Čelit hrozbě války, chránit a bránit svrchovanost ČR a její demokratický řád je jedním z programových cílů Klubu českého pohraničí. Svolavatelem veřejného shromáždění byl Ing. Zdeněk Trippé coby fyzická osoba.

Na úvod mírové manifestace zazněla hymna, byly položeny květiny k nohám Mistra Jana Husa a předseda klubu přivítal účastníky manifestace slovy:

Dobrý den,

Vážené občanky a vážení občané, vlastenci, odhodlaní stoupenci Ústavy ČR a její Listiny základních práv a svobod, odhodlaní stoupenci svrchovanosti ČR, míru a všestranné, rovnoprávné spolupráce národů Evropy v podmínkách mírového života. Vítám Vás na velikonoční manifestaci za mír, která je v pořadí třetím pro mírovým veřejným shromážděním v Táboře, městě husitských revolučních tradic. Jmenovitě rád mezi námi vítám paní MUDr. Kateřinu Jirousovou, praktickou lékařku, matku tří malých dětí, zastupitelku města Soběslavi a kandidátku voleb do Evropského parlamentu v koaličním uskupení KSČM, SD-SN, (Spojení demokraté - Sdružení nezávislých) a ČSNS a osobností, která se jmenuje STAČILO! Vítám mezi námi zástupce vlasteneckých politických stran. KSČM v Táboře zastupuje místopředseda OV KSČM v Táboře pan Ing. Antonín Liška. Okresní organizaci Sociální demokracie Tábor zastupuje Mgr. Jan Mach, předseda Okresního představenstva ČSSD a historik z Veselí nad Lužnicí. Rád zde vítám pana Jiřího Mrklase, o kterém jsem byl mylně informován, že zde zastupuje ČSNS z Českých Budějovic. V článku rád vyslovuji dementi nepřesnému sdělení, kterého jsem se dopustil. Jmenovaný se mi poté hrdě přihlásil k členství v KSČM. Přítomny jsou také vlastenecké demokratické spolky, a sice Klub českého pohraničí Dr. Edvarda Beneše z Tábora, který zde zastupuji osobně a jsem jeho předseda. Dále Klub českého pohraničí Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí, který zastupuje pan Dušan Sigmund, první místopředseda oblastní rady. Jsou tady mezi námi zástupci spolku Národní domobrany a ČSBS zde zastupuje za OV ČSBS Tábor pan Stanislav Vodsloň, účastník Pražského a Květnového povstání českého lidu a další hosté…

V improvizované části přivítání jsem vyjádřil nespojenost nad tím, že se nedostavili lidé z Plánu ČR na 1. místě, které jsme vždy na různých akcích v Táboře podporovali svou účastí. Moje kritika mířila do řad části vlasteneckých struktur v Táboře a očekávám, že dopadne na úrodnou půdu a dojde k novému oživení spolupráce.

Poté dostala slovo paní MUDr. Kateřina Jirousová, která přednesla obsažný, pečlivě sestavený projev ve prospěch svátků jara, mírové spolupráce národů a proti válce. Drtivě zkritizovala pakt NATO. Její projev bude celý publikován v příštím čísle vlasteneckého měsíčníku Naděje. Můžete si ho také vyslechnout z videozáznamu. Následně krátce vystoupil pan Mgr. Jan Mach, člen ČSSD. Mimo jiné omluvil z veřejného shromáždění z osobních důvodů pana JUDr. Antonína Snášela, zastupitele opoziční koalice Šance pro Tábor. Místo očekávaného přednesu mírových veršů byla zahrána píseň "Ne, své syny vám nedám!" Je to protiválečná, pacifistická píseň z roku 1986 autora Reinharda Meye, německého písničkáře a protiválečného aktivisty, kterou považuji za stále aktuální.

Hlavním bodem programu veřejného shromáždění bylo vyslechnutí a schválení Prohlášení občanů, účastníků Velikonoční mírové manifestace v Táboře. Pan Mgr. Marek Adam byl mnou požádán, aby před čtením a schvalováním dokumentu seznámil manifestanty za mír s částí letošního velikonočního poselství Urbi et urbi papeže Františka ze dne 31. března 2024, který definoval, že "Válka je vždy porážka. Mír nevybudujeme zbraněmi." Již po třetí (prosinec 2022, duben 2023…) jsme se opřeli o morální autoritu papeže Františka, který je pro nás vzorem neúnavného bojovníka za mír. Také nyní jsme měli sebou papežovo odmilitarizované srdce s mírovou holubicí.

Po přečtení hlavního dokumentu mírové manifestace byl dokument schválen manifestanty velkým potleskem. Zcela na závěr mírové manifestace účastníci vyslechli hymnu Klubu českého pohraničí, kterou je Husitský chorál. Po chorálu svolavatel veřejného shromáždění ukončil manifestaci. Účastníci se pomalu rozcházeli za reprodukce Slovanského pochodu z roku 1901 od autora Rudolfa Obruči, kapelníka od 12. pěšího pluku. Zcela na závěr byl zahrán Slovanský tanec č. 7 hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1878-1886).

Hlavní dokument je přiložen.

Autor: Ing. Zdeněk Trippé, Mgr. Marek Adam
Fotografie: Václav Sigmund
Všichni KČP


PROHLÁŠENÍ občanů, účastníků Velikonoční mírové manifestace v Táboře

Dějiny můžou zkoušet přepsat, ale nemohou je nikdy změnit!

Člověk přirozeně touží žít - v míru, radosti a naději.

My, občané, účastníci Velikonoční mírové manifestace v Táboře, lidé mírových ideálů, členové a stoupenci levicových a pokrokových politických sil, členové a sympatizanti mírových spolků, hnutí a vlasteneckých organizací,

ODVOLÁVÁME SE TÍMTO na Chartu OSN, na Rozsudek Mezinárodního soudního dvora v Haagu ze dne 2.2.2024

a na Listinu základních práv a svobod coby součást Ústavy ČR,


DŮRAZNĚ ODMÍTÁME:

1) přepisování a účelové zkreslování novodobých dějin, včetně revizionismu výsledků druhé světové války

2) útoky na Dekrety prezidenta republiky a s tím související útoky na závěry Postupimské konference vítězných mocností nad fašismem

3) národním tradicím odporující protilidové a protinárodní kroky předsedy vlády Petra Fialy, vlády ČR a prezidenta republiky Petra Pavla

4) vyzbrojování cizích útočných armád českými zbrojovkami, v jehož důsledku jsou vražděni nevinní civilisté včetně dětí

5) poslední českou vládní iniciativu k mezinárodnímu financování výroby a dodávky dělostřelecké munice ozbrojeným silám Ukrajiny protahující válečné utrpení v oblasti ozbrojeného konfliktu

5) zatahování naší vlasti do cizí imperiální války proti našim slovanským bratrským národům

ODSUZUJEME:

protimírové, protinárodní a protilidové jednání a chování současné vlády ČR a prezidenta republiky. Prezidenta Pavla a vládní představitele v čele s premiérem Fialou považujeme za vykonavatele cizí vojenské a imperiální vůle neodpovídající našim humanistickým tradicím!

UČINÍME VŠE CO JE V NAŠICH SILÁCH ABYCHOM ZABRÁNILI

zapojení naší země do války proti Ruské federaci!

Ruská federace je nám přítelem, zachráncem a osvoboditelem od fašismu a navždy nám zůstává blízkým partnerem v rovině obchodní, kulturní, náboženské i civilizační.

Za mír a proti válce, v níž umírají lidé, kteří se vzájemně neznají, ale zabíjejí - na podlý příkaz těch, kteří se dobře znají, ale nezabíjejí!

Nepřátel míru se nelekejme a na jejich množství nehleďme!

Tábor, 2. dubna 2024
Velikonoční manifestace za mír


Fotogalerie: