V Úpici po vynucené pauze jednali členové KČP.

16.07.2021

V sobotu 10. července 2021 se po jeden a půl roce sešli členové KČP nejen z Úpice, ale i z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jednání proběhlo ve velmi přátelském prostředí s příjemnou obsluhou našich manželek a dcer. Významným hostem byl plk. RSDr. Milan Richter, CSc, čestný předseda KČP, dále poslanec PČR PhDr. Zdeněk Ondráček a jeho otec Jaroslav. Účast členů Klubu byla téměř 100%. V průběhu jednání řada z nich obdržela z rukou plk. Richtera ocenění na počest 70. výročí schválení zákona č.69/1951 Sb., O ochraně státních hranic "Den pohraniční stráže". Budu zde jmenovat jenom nejstarší jako jsou František Bleha , Adolf Baudyš a Jaroslav Martinec - narozeni 1935. Z těch mladších Bohumil Málek - 1949, Miroslav Steidler - 1952 a úplně nejmladší Jan Novák - 1963. Byl mezi námi místní historik Josef Cabadaj, předseda KVH František Hlavica, předseda KR KČP RSDr. Jaroslav Nehyba. Také on obdržel ocenění za službu u PS. Nechyběl ani zakládající člen Úpické pobočky KČP- OSH, Václav Kriegel. Přítomna byla řada dalších zasloužilých Ochránců státních hranic , kteří mnohdy v těžkých podmínkách zajišťovali náš klidný život a pokojný spánek. Všem je třeba poděkovat. Po skončeném jednání jsme navštívili s plk. Milanem Richterem starobylou hospodu které se říká "Dřevěnka". Zde byla zrovna výstava nářadí starých řemeslníků vč. cukrářek, švadlen a.p. Sobotní den jsme ukončili posezením v příjemném zařízení Emila Macejky. V neděli dopoledne jsme plk. Milanu Richterovi ukázali jak se změnil stav lesoparku u Památníku osvobození 1945 v Malých Svatoňovicích - Odolově o který členové KČP pečují společně se členy spolku Památník Odolov z.s. Po příjemné prohlídce parku jsme navštívili Muzeum Klubu vojenské historie v Malých Svatoňovicích. Věřím, že plk. Milan Richter byl s oběma dny, strávenými mezi bývalými příslušníky Pohraniční stráže na Úpicku spokojen.

Jaroslav Vrba
Královéhradecký kraj

Foto: Petr Hojnic a Pavel Miler

Fotogalerie: