TRADIČNÍ VÝSTUP NA „HORU“ KLEŤ

21.02.2024

17. února 2024 uskutečnil Národně sociální klub s podporou Českého svazu bojovníků za svobodu a Klubu českého pohraničí Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí s dalšími partnery podporující volební koalici STAČILO!, 25. Tradiční výstup na Kleť.

Na vrcholku Kletě proběhlo nejen setkání, ale na hoře Kleť vystoupil přítel doc. Lubomír Pána, za koalici STAČILO!, a za Oblastní radu KČP Jakuba Kubaty Českobudějovicko a okolí, v souladu s tradicí husitských poutí na hory k aktuálním problémům obcházení Ústavních zákonů (Benešových dekretů) jak v oblasti navracení majetku, tak státního občanství (zájemci si vystoupení mohou poslechnout na You Tube: @mylideCR nebo přečíst na Facebooku: Lubomír Pána).

Dále vystoupil přítel Dušan Sigmund, ze zapsaného spolku "Domobrana" a KČP, k problematice obranyschopnosti České republiky a neřešeným problémům civilní obrany.

Na závěr výstupu přednesl hlavní organizátor Bc. Ivan Fabián, předseda krajské organizace ČSBS, báseň k otázkám češství a návrh prohlášení českých národních socialistů pro svou zemi, které uvádíme v plném znění:

  • Budujme naše hospodářství tak, abychom byli v důležitých komoditách znovu soběstační!
  • Spoléhejme sami na sebe, na svůj rozum, um a sílu, nikoli na pomoc druhých!
  • Konejme tak, abychom přestali být, kýmsi, rabovanou kolonií!
  • Tvořme svou budoucnost tak, abychom s pocitem hrdosti na českou vzdělanost a um se nechodili dívat už jen na vyšehradský Slavín, do knihoven a muzeí.
  • Uctívejme své hrdiny, ne kolonisty a nepřátele naší svobody a státnosti.
  • Volme si za své reprezentanty, místo zkorumpovaných hokynářů, opravdové patrioty.

,,Pak se nám, ztracená, vláda věcí, našich věcí, navrátí, znovu navrátí" .....

K prohlášení se poté přihlásili všichni zástupci přítomných spolků. Součástí poutě na horu Kleť byla také neformální beseda v blízké restauraci.

Autor a foto:
Bc. Ivan Fabián
doc. Lubomír Pána, oba KČP České Budějovice

Video:

Video: Světlana Štaná - KČP Tábor 

Fotogalerie: