SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ VELITELSTVÍ POHRANIČNÍ STRÁŽE JIH, BÝVALÉ NLA NDR

16.04.2022

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ VELITELSTVÍ POHRANIČNÍ STRÁŽE JIH, BÝVALÉ NLA NDR DNE 8.4. 2022, ERFURT, NĚMECKO

Vážení přátelé,

byli jsme informováni naším přítelem Egonem Hammerschmidtem, pplk. ve výslužbě, o tradičním setkání spojenců z bývalé NDR dne 8. dubna 2022. V Erfurtu se uskutečnilo setkání regionální skupiny Sdružení pro zachování tradic NLA (Národní lidové armády) a PS NDR, u příležitosti 50. výročí vzniku spolku a 50. výročí předání vojenské zástavy ze dne 29. února 1972. Na toto setkání jsem byl pozván jako zástupce Národní rady KČP. Vzhledem k tomu, že jsem se nemohl tohoto setkání zúčastnit, tak jsem požádal našeho přítele, předsedu civilních zaměstnanců a příslušníků 15. pohraničního pluku v Sonnebergu pplk.v.v. Egona Hammerschmidta, aby předal jménem Národní rady KČP delegátům setkání naše pozdravy a aby přednesl zdravici a předal ocenění a pamětní listy.

Zároveň jsem jej požádal, aby informoval o tom, že se dne 18. června 2022 uskuteční v Praze setkání delegátů u příležitosti XI. Národního sněmu KČP a 30. výročí založení KČP. Na toto setkání budou pozvání i zástupci našich přátel z bývalé NDR.

Cituji korespondenci s německými přáteli:

Vážení přátelé Jaroslave a Rudolfe,

setkání mělo velký úspěch! Dobrá byla příprava a provedení plukovníkem a.D. Herberta Prauße. Zúčastnili se 2 generálové: generalmajor Heinz Janshen (velitel GKS a velitel důstojnického kolegia pohraničních vojsk NDR a generálmajor Klaus Wiegand, náčelník vojenského okruhu Lipsko. Celkem bylo pozváno 30 bývalých členů GKS (Velitelství Pohraniční stráže JIH v Erfurtu)).

Vše proběhlo v pořádku.

Přečetl jsem zdravici předsedy Národní rady KČP přítele Jaroslava Hudce, npor. SNB a PČR v.v. a předal ocenění udělené Národní radou KČP, z toho dva Řády přátelství a devět pamětních listů. Plukovník Joachim Sladko (přišel později) a Oberfeldwebel Rüdiger Braun (nemocný) chyběl. Byli jste spolu se mnou přijati velkým potleskem a slovy chvály od účastníků setkání.

Ještě jednou děkujeme za 2 Řády přátelství a pamětní listy. Děkujeme s velkou úctou za projevené přátelství a dobrou spolupráci s Vámi v ČR. Plukovník Herbert Prauss vám poděkuje později.

Přikládám několik fotek ze setkání (a další fotky zašlu později).

Zdravíme z Erfurtu a Sonnebergu!

Tvůj kamarád

Egon Hammerschmidt
podplukovník ve výslužbě

Toliko pro Vaši informovanost.

Jaroslav Hudec
předseda


NÁRODNÍ RADA KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ
PRAHA

VELITELSTVÍ POHRANIČNÍ STRÁŽE JIH
ERFURT

Zdravice

Vážení kolegové, kolegyně, soudruzi, soudružky, přátelé a přítelkyně, milí hosté,

dovolte mi, abych vás dnes pozdravil na vašem setkání. Děkuji jménem svým i jménem Národní rady Klubu českého pohraničí za pozvání na dnešní zasedání GRENZKOMMANDO SÜD ERFURT.

Bohužel se nemohu zúčastnit vašeho setkání.

Prosím omluvte to.

Drazí přátelé,

svým jménem, ​​jménem Vedení Národní rady Klubu českého pohraničí ČR, srdečně zdravím všechny účastníky dnešního setkání a přeji úspěšné a radostné setkání.

Přeji vám všem hodně radosti a dobrých zážitků na vašem setkání.

Z celého srdce Vám děkuji za Vaši zodpovědnou službu při ochraně státních hranic NDR a Váš závazek k zajištění a udržení míru.

Oceňujeme dlouholetou spolupráci našeho Klubu českého pohraniční, zapsaného spolku se spolky z bývalé NDR, Berlína, Drážďan, Sonnebergu a dalších míst.

Dobře spolupracujeme s GRH, plukovníkem Hansem Bauerem a plukovníkem Leo Günterem, Revoluční ligou přátelství Ernstem Thälmanem-RFB, soudruhy Albrechtem Gaislerem a Gerdem Hommelem, jakož i předsedou iniciativní skupiny bývalých členů a občanských zaměstnanců 15. pohraničního pluku v Sonnebergu, podplukovníkem Egonem Hammerschmidtem

Věříme, že naše společná spolupráce bude pokračovat a úspěšně se rozvíjet i v dalších letech.

Náš Klub českého pohraničí letos slaví 30. výročí svého založení. Dne 18. června 2022, se bude konat XI. Národní Sněm KČP.

Toto setkání je v přípravě a také pošleme pozvánky některým přátelům z Německa.

Vážení přátelé a přítelkyně,

Na základě návrhů Národní rady KČP schválila tato ocenění

ŘÁD PŘÁTELSTVÍ a PAMĚTNÍ CERTIFIKÁTY

Předáním ocenění pověřuji našeho přítele, podplukovníka Egona Hammerschmidta,

ŘÁD PŘÁTELSTVÍ

"Za příkladné vlastenectví, aktivní udržování míru a mezinárodní spolupráci."

VELITELSTVÍ POHRANIČNÍ STRÁŽE JIH, ERFURT

ocenění převezme zástupce

plukovník a D. Herbert Prauß.

dále

Generálmajor ve výslužbě Heinz JANSHEN

PAMĚTNÍ LISTY

u příležitosti XI. NÁRODNÍHO SNĚMU a 30. VÝROČÍ KLUBU ČESKÉHO POHRANIČNÍ

VELITELSTVÍ POHRANIČNÍ STRÁŽE JIH, ERFURT

  • Generálmajor ve výslužbě Heinz JANSHEN
  • Plukovník ve výslužbě Herbert PRAUß
  • Plukovník ve výslužbě Joachim SLADKO
  • Podplukovník ve výslužbě Gerit KAISER
  • Podplukovník ve výslužbě Harald HENTSCHEL
  • Podplukovník ve výslužbě Frank KURSAWE
  • Podplukovník ve výslužbě Egon HAMMERSCHMIDT
  • Oberfeldwebel Rüdiger BRAUN ve výslužbě

Gratulujeme oceněným

všem zástupcům GKS přejeme vše nejlepší, zdraví, další přátelství a dobrou spolupráci.

Nakonec vás zdravím naším sloganem,

"JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ, ZŮSTANE ČESKOU CELÁ NAŠE VLAST!"

S přátelským pozdravem,

Praha, 8. dubna 2022


nadporučík ve výslužbě Jaroslav HUDEC
Předseda Národní rady Klubu českého pohraničí,
bývalý příslušník Sboru národní bezpečnosti ČSSR a veterán Policie ČR.

Fotogalerie: