Rok 2015: 5. ROČNÍK CYKLISTICKÉ EXPEDICE

23.04.2015

5. ROČNÍK CYKLISTICKÉ EXPEDICE

DĚČÍN - BRATISLAVA

( Vítkov - Rusovce )

POZOR! STÁTNÍ HRANICE 2015

"PO STOPÁCH OBJEKTŮ POHRANIČNÍ STRÁŽE"

Cíl:

Tato 18. denní expedice začíná 19. Děčínskou brigádou od 1 roty PS Vítkov a končí 11. Bratislavskou brigádou na rotě Rusovce. I letošní expedice má za úkol zmapovat současný stav všech objektů pohraničních rot a jejich změny po časovém úseku dvanácti měsíců, který uplynul od fotografování v roce 2012. Na základě získaných materiálů je tento ročník rozšířen o další místa - roty zrušené a pomníky vážící se k historii PS. Jistě nezůstanou nepovšimnuty ani aktivity jako jsou znovu zbudované části SIS, skanzeny a muzea PS.

Zahájení: sobota 23. 4. 2015 u 1. roty PS Vítkov - start v 7.00 hodin.