Revolutionär Freundschaftsbund e.V. – RFB Revoluční svaz přátel reg. org.

01.07.2009

Smlouva mezi Klubem českého pohraničí a Revolučním svazem přátel byla podepsána 27. srpna 2000 v Malé Úpě.

Za Klub českého pohraničí podepsal smlouvu o vzájemné spolupráci ing. Karel Janda, předseda Národní rady a za Revoluční svaz přátel Gerd Hommel, předseda Revolučního svazu přátel a za českou sekci Revolučního svazu přátel Irma Martinovská, předsedkyně české sekce.

Revoluční svaz přátel - dále RFB - byl založen v roce 1995 v Drážďanech. Má německou a českou sekci a v předsednictvu jsou zastoupeni němečtí a čeští členové.

Cílem RFB je podpora porozumění mezi národy, studiem, opatrováním a udržováním progresivních zkušeností a tradic německého a mezinárodního dělnického hnutí.

Svaz je zavázán politickému odkazu Ernsta Thälmanna a jeho přátel v působení pro akční jednotu antifašistických a levicových revolučních sil. Chce historické zkušenosti kriticky analyzovat, zhodnotit a pomoci uzpůsobit k využití a nechá se řídit tím, že opravdové lidské společenské poměry nakonec jsou možné jen demokratickými a základními změnami společenských struktur.

RFB je kolektivním členem Evropského mírového fóra - německé sekce, rovněž kolektivním členem Kruhu přátel "Památník Ernsta Thälmanna" v Ziegenhals a Komunistického akčního svazu.

  RFB vydává informační listy pod názvem DER ROTE AUFBAU.

Program letošního roku:

  • Účast na demonstrace LL - uctění památky Rosy Luxemburgové a Karla Liebknechta konalo se 11. 1. 2009v Berlíně.

  • Dne 8. 2. se konalo vzpomínkové shromáždění u památníku Ernsta Thälmanna v Ziegenhals. Dne 7. 2. 1933 se zde konalo poslední ilegální zasedání ÚV KSN pod vedením Thälmanna.

  • V sobotu 14. 2. 2009 se koná v Drážďanech demonstrace pod heslem "Již nikdy fašismus - již nikdy válku!" u příležitosti uctění památky obětí náletu na Drážďany 13. 2. 1945.

  • Účast RFB na sedmnáctém mírovém sympoziu v Drážďanech 21. 2. 2009

  • Účast RFB na Evropské mírové konferenci v Berlíně
    14. - 15. 3. 2009

Další program Revolučního svazu přátel budeme průběžně zveřejňovat.