Prohlášení 6. Moravskoslezského krajského sněmu

21.03.2022

V sobotu dne 12. března 2022 se uskutečnil v Bruntále již 6. Moravskoslezský krajský sněm Klubu českého pohraničí. 27 delegátů z Ostravy, Opavy, Bruntálu a Krnova zaplnili sál MěV KSČM Bruntál. Slavnostní ráz podtrhnul i vyzdobený sál s Českou a Slovenskou vlajkou, pěti hraničářskými vlajkami a naším heslem: "Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!"

Po zahájení Československou hymnou se slova se ujal předseda MěR Opava, př. Adámek, který průběh 6. krajského sněmu řídil. Hlavní zprávu za uplynulé funkční období a zprávu obsahující další úkoly KČP v kraji přednesl předseda MS KR KČP př. Jan Gara. V úvodu své zprávy vzpomněl 26 let od ustavení Oblastní rady pro severní Moravu a Slezsko, 20. let založení Moravskoslezské krajské rady KČP, 30. let založení KČP a 75. výročí ukončení bojů proti Banderovským skupinám. V projevu zhodnotil složitou, náročnou a odpovědnou činnost jednotlivých klubů v kraji. Mimo jiné ve zprávě vyzdvihl činnost jediné sekce ochránců státních hranic při Městské radě Ostrava v Moravskoslezském kraji vedenou př. Milanem Poledníkem a skupiny Ostravských Veteránů Pohraniční stráže vedenou př. Ladislavem Nekvapilem. V Moravskoslezském kraji pracují v současnosti 4 městské kluby, které v závěru loňského roku a začátku letošního roku provedly hodnotící sněmy a zvolili si nové městské rady.

Ve zprávě dále př. Gara zhodnotil plnění usnesení MS krajské rady KČP z posledního krajského sněmu. Hovořil o kladech, ale nevyhnul se také nedostatkům. Zpráva byla obsáhlá a nabídla prostor pro širokou diskusi. I v ní zazněla nejen slova chvály, ale i objektivní kritiky.

Př. Adámek pak přednesl Zprávu o hospodaření KR a po ním př. Vartecký zprávu Krajské kontrolní komise.

Na Moravskoslezském krajském sněmu byla vyzvednuta a právem oceněna činnost nejobětavějších členů KČP. Z rukou předsedy MS KR KČP př. Gary, byla předána tato ocenění - plaketu NR KČP Za obětavou práci pro vlast - př. Hadáš a Olejková, Medaili "Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně" - př. Srubjan, Kaňák a Jelínek, Medaili "Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně" - Purkert, Toška a Vartecký, Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP I. stupně" - Halabala, "Vlastenecký řád" př. Adámek a Hruda a 3 pamětní stuhy na prapory KR a Ostravy.

MS krajský sněm si poté zvolil ve volbách krajskou radu a delegáty na 11. Národní sněm KČP, který se bude konat v Praze. Do čela vedení Moravskoslezské krajské rady KČP do funkce předsedy byl zvolen př. Jan Gara, místopředseda př. Milan Poledník. MS KR má i nadále 12 členů a 3člennou kontrolní komisi Moravskoslezské krajské rady KČP, jejímž předsedou byl zvolen př. Petr Vartecký.

V průběhu jednání delegáti sněmu odsouhlasili prohlášení s nesouhlasem války, která se rozhořela mezi Ruskem a Ukrajinou.

Nově zvolený předseda Moravskoslezského krajské rady př. Jan Gara poděkoval všem delegátům a členům KČP za jejich prospěšnou a obětavou práci pro plnění programu a cílů našeho Klubu českého pohraničí a popřál všem mnoho sil a zdaru do další práce.

Jan Gara, Moravskoslezská krajská rada KČP


PROHLÁŠENÍ! 

    My účastníci 6. Moravskoslezského krajského sněmu Klubu českého pohraničí, z. s. zásadně nesouhlasíme s válkou, která se rozhořela mezi Ruskem a Ukrajinou. Naše rozhořčení nad probíhající válkou a tragédií, která ničí nejen lidské životy, ale také soužití a přátelství mezi slovanskými národy.

   Neustálé rozpoutávání válečného štvaní, hysterie a nepřátelství, nikomu v Evropě, na světě, ani u nás v ČR neposlouží a neprospěje.

   Drtivá většina lidí je proti válkám, zabíjení a ničení!

   JEN ŽIVOT V MÍRU vyřeší a musí přinést řešení všech příčin a důsledků, nejen na Ukrajině, ale na celém světě. 

   ŽÁDÁME UKONČENÍ TÉTO TRAGICKÉ VÁLKY a zasednutí válčících stran k MÍROVÉMU JEDNÁNÍ.

 

Účastníci 6. Moravskoslezského krajského sněmu KČP.

Bruntál 12. 3. 2022


Fotogalerie: