Před 70-ti lety vojín PS Adam Ruso padnul smrtí hrdiny při střežení státní hranice Československa

04.10.2021

V letošním roce si připomínáme 70. výročí přijetí zákona na ochranu státních hranic Československé republiky. Na tomto základě byli k ochraně státních hranic povoláváni vojáci základní služby. Budovaly se pohraniční jednotky a byla zaujata nová sestava ochrany hranic vynucena složitou situaci na hranici s Rakouskem a Německem. Neustávaly provokace a záškodnická činnost cizích rozvědek, především CIC.

Chtěl bych ukázat na rozsáhlou protistátní činnost v prostoru nově vzniklé pohraniční jednotky Krabonoš vedenou pašeráky a agenty chodci. Smutné na tom bylo především to, že se jednalo o občany z obce Halámky.Tito zaprodanci, bývalí vojaci Wehrmachtu se nedokázali začlenit a pracovat ve své vlasti. Přecházeli hranice především v prostoru HM v/54-61 oboustranně

celního úřadu Halamky.

Dle výpovědi agenta šlo o dva směry:

1.Neu Nagelberg - Breitense - Halamky, Nová Ves nad Lužnicí

2.Neu Nagelberg - Spáleniště, London, Rapšach.

Celkem bylo dle výpovědi uskutečněno více jak 36 přechodů s agenty ale i při pašování zboží. Tragickým dnem se stala neděle 30.září 1951. Z nedaleké pohraniční roty Krabonoš je vyslána dvoučlenná hlídka ve složení desatník Michal Vanko a člen hlídky vojín Adam Ruso.

Úkol pro pohraniční hlídku zněl:

"Postoupit z pohraniční roty do prostoru "Vídeňská cesta", zde střežit úsek statní hranice a nedopustit narušení v úseku od HM V/54-V/55. Střídavě měnit skrytá stanoviště dle konkrétní situace. Doba služby do 23,00 hodin."

Bylo několik minut po 18-cté hodině, když pohraniční hlídka opouštěla rotu. Oba vojáci byli již zkušení hraničáři a oběma měla zanedlouho končit vojenská základní služba. Adam byl již ženatý a měl už děti. Ani ne před měsícem jej s dětma navštívila manželka. Loučili se u vlaku v Nové Vsi nad Lužnicí.

Asi v 18,30 hod. postupovali lesem.tiše krok za krokem. Statní hranice je nedaleko. Desátník Vanko beze slova ukazuje domluveným znamením, že na křižovatce lesních cest zaujmou skryté stanoviště. Jsou v místě. V tom velitel hlídky spatřil tři osoby postupujicí z Rakouska. Rozhodl se. Nechal je přejít na 4-5 kroků a pak rázná výzva: "Stůj, zde Pohraniční stráž, ruce vzhůru"! Ale již poslední slova jsou přerušena střelbou.Střílí všichni tři, pak se rozhodl palbu opětovat.Vypálil dvě rány za zpět prchajicími narušiteli ze své pušky. Náhle nastalo ticho. Michal se nadzvedl a volá na Adama. Odpověď však nepřichází. Plazí se k místu kde leží Adam,volá na něj, ale marně, člen hlídky vojín Adam Ruso je mrtev.Nepřátelská kulka jej zasáhla z bezprostřední blízkosti do hlavy. Smluveným signálem volá o pomoc načež ppor.Starý vysílá dvě hlídky a okamžitě informuje velitele roty poručíka Šebestu. Ten příjmá okamžitá opatření a informuje velitele praporu. Do akce byl zapojen oddíl z Českých Budějovic. Za pomoci průzkumu se služebními psy bylo zjištěno, že nedaleko hlídky čekali na agenty převaděči z obce Halamky.

Psal se rok 1953, když pohraničníci z jednotky Krabonoš zadrželi skupinu narušitelů, kteří se k zastřelení pohraničníka voj. Ruso přiznali. Při veřejném přelíčení Nejvyššího soudu v Praze byla skupina agentů a převaděčů za smrt vojína Adama Ruso po zásluze potrestána.

Po letech v místě křižovatky cest postavili pohraničníci jednotky Krabonoš malý pomníček, který s malými úpravami stojí dodnes. Každým rokem se u pomníku setkávají již generace pohraničníků. Na budovu pohraniční jednotky byla instalována plastika zobrazující údálost zavraždění našeho pohraničníka.

Na základě rozkazu velitele brigády bylo jméno vojína Adama Ruso navěky zapsáno do stavu pohraniční jednotky Krabonoš. Vojín Adam Ruso vojenskou přísahu splnil -NEPROŠLI. Položil svůj mladý život za svoji vlast.

Po letech z iniciativy KČP byl vypátrán v obci Plešivec na Východním Slovensku za pomoci obce a synovce Adama Ruso jeho hrob, který za mimořádné iniciativy př. Ladislava Nekvapila byl nově, hlavně důstojně upraven jako vojenský hrob. V prostoru roty Krabonoš za posledních pět let byl pomník čtyřikrát zničen. Členové KČP Novohradsko, který nese jeho jméno, vždy pomník obnovili. Před lety jeden pozůstalý po vrazích Adama Ruso prohlasil jeho vraždu za hrdinský čin III.odboje. K tomu neni co dodat, v součastné době je nenávist k pohraničníkům veliká především díky nenávistného vysílání ČT. My se však nedáme !

Letos když nám to situace dovolí se 2.října 2021 ve 14,oo hodin učitě sejdeme - jste všichni zváni.

"Čest a sláva všem pohraničníkům, kteří padli při ochraně naši milované vlasti"

Za Oblastní radu KČP Novohradsko, vojína Adama Ruso

mjr. PS v.v. Jindřich Rolinc