Pod bičem histerie

12.07.2021

Pražská rada KČP obdržela malý článek "Pod bičem histerie" od člena KČP "Věrni zůstaneme !" Praha
prof. plk. PS vv PHDr. Stanislava Kábeleho CSc.

Předkládáme Vám ho ,členům KČP i sympatizantům k přečtení.

Miloš Zahradník ,místopředseda PR KČP


Veřejné mínění pod bičem hysterie.

Snadno zapamatovatelné čtvrtstoletí uplynulo od dnes již zprofanovaných pseudorevolučních hesel z listopadu roku 1989, a titíž protagonisté se stejnou vytrvalosti a bez skrupuli omílají floskule, jež kanalizují socialistickou minulost a opěvují sametové kroky, jež prý přes lásku a pravdu "dospějí" ke svobodě a blahobytu. Zapomínají ovšem uvést, na koho myslí a za jakou konečnou cenu se tak stane. Cožpak již dnes nevidí, k jakému rozvalu hodnot vytvářených generacemi předků došlo, že stát je rozdělen, zadlužen a vysáván zahraničním kapitálem, že převážná část dříve národního majetku je v rukách zahraničních vlastníků a bank? Jak v praxi zplaněly falešné vize o budoucnosti v kapitalistickém společenském řádu, založeném na moci peněz, nadbytku, obžerství jedněch a bídy a beznaděje druhých. Oni si ještě neuvědomili, že za tu všeobecnou devastaci národních statků je historická paměť, jako renegáty s určitostí zatratí. Samochvála ukojených konstruktéru nových pořádků smrdí, přesto nebere konce.

Nebýt štvavých kampaní sprostých urážek a pomluv prezidenta republiky, předsedy vlády, komunistů, a v poslední době pandemie Covid-19, v mezinárodním měřítku, pak Ruska a Číny nemají tito kverulanti přepisovači národních dějin rozpolcené společnosti co nabídnout.

Také 70. leté výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic, jehož význam k zajištění státní suverenity a mírového budovatelského života obyvatel Československa si s uvážením připomínají bývalí pohraničníci, poskytlo příležitost byvším emigrantům a jejich příznivcům k ohřátí své polívčičky oživením nenávisti a k opěvování odvahy při překračování státních hranic a bojových zásluh proti lidu rodné země. S jidášským návrhem přispěchal současný poslanec NS předseda Křesťanských demokratů Marian Jurečka - pokrátit důchod bývalým důstojníkům Pohraniční stráže. Stejně jako církev svatá - kolektivní trest je nejlepším prostředkem jak se pomstít jinověrcům zvláště, když se jedná již o nemotorné staré dědky. Konečně každý získaný hlas v podzimních volbách je dobrý

Avšak podle mého názoru vyvrcholením ztráty soudnosti umanutých koryfejů hysterie, je návrh na ocenění teroristické skupiny bratří Mašínů medaili ZA HRDINSTVÍ občanským demokratem Pavlem Žáčkem,

Při památce obětí těchto kovbojů, považují jednání poslance P. Žáčka za nemravný počin, za pádný důvod, jeho nevolitelnosti v příštích volbách. Navrhovat prokazatelné vrahy na státní vyznamenání může jen umanutý hysterik a ten do parlamentu nepatří. Nezbývá než věřit ve státnickou moudrost prezidenta republiky, že akt namířený také na jeho diskreditaci, neprojde, že ani tentokrát, pří příležitosti připomenutí stoletého výročí vzniku státu, se úlisní vrazi, hrdiny nestanou.

Stanislav Kábele