Pietní akt České Hamry 2023

20.08.2023

Vážení přátelé, soudruzi a soudružky,

dovolte, abych za Ústeckou krajskou radu KČP pozdravila vás, účastníky dnešního vzpomínkového shromáždění, a zároveň vyjádřila jménem tohoto orgánu úctu k hrdinskému činu Jaroslava Soukupa, který pro službu své vlasti položil život. Nebyl však sám. Na hranicích republiky padlo mnoho dalších příslušníků pohraniční stráže. Na to nesmíme nikdy zapomenout, zejména v této složité době. Jejich odkazu zůstaneme věrni.

Sešli jsme se zde, abychom si připomněli nejen nejskvělejší počiny a skutky mnoha předchozích generací českého národa, které by mnozí rádoby historici a politici nejraději uvrhli do zapomnění jako cosi přežitého, co v jejich pojetí patří do propadliště dějin. Je to vlastenectví co by z mysli lidí nejraději vymazali a v jeho duchu obětavá služba svému národu a jeho vlasti. Počínaje dědictvím odkazu legendárních Chodů, plnila tuto hrdou povinnost i velká rodina hraničářů, příslušníků Pohraniční stráže ministerstva vnitra Československé socialistické republiky.

Tato naše setkání jsou ale motivována i naší bojem za pravdu o naší státní, národní a hraničářské minulosti, zápasem proti jejímu hanobení. Jsou vyjádřením uznání a úcty všem bývalým ochráncům státních hranic a zvláště těm, kteří při plnění této všeobětavé služby svému národu a vlasti položili svoje životy. Sloužit při ochraně státních hranic své vlasti, zajistit lidem klid pro život a práci, bylo pro její příslušníky největší ctí.

Jistě mě dáte za pravdu, že dnes prožíváme krajně složitou jak vnitropolitickou, tak i zahraničně politickou situaci. V kontextu mezinárodního vývoje je možné říci, že celosvětový mír, jako základní předpoklad existence celého lidstva, je opět ve vážném ohrožení. Jsme svědky rozdmýchávání nevraživosti mezi národy, které vyústili až ve vojenský konflikt.

Souběh všech událostí a příčin se silně dotýká i našich občanů. Ve společnosti roste strach, nespokojenost a názor, že současná vláda neplní svoji základní funkci, to je obhajovat především zájmy většiny vlastního národa. Přestává platit, že demokracie je vláda lidu, lidem a pro lid, když vláda nepřipouští širší diskusi k naší zahraniční politice a chystá zákony k potlačování jiných názorů. Přihlíží rostoucí chudobě svých občanů a není schopná ji zabrzdit. Nechceme si to nechat líbit! I proto jsme tady!

Řada pomníčků podél státních hranic připomíná hrdinství a statečnost pohraničníků, kteří v minulosti střežili naše hranice. Díky KČP a jeho sekci bývalých ochránců hranic jsou udržovány a u mnohých, tak jako dnes u tohoto pomníčku svobodníka Soukupa, jsou organizovány vzpomínkové a pietní akty, kterými je udržována úcta k jejich památce a závazek, že zůstanou navždy v našich srdcích.

Připomínáme sled událostíkdey 26.srpna1963 kontroloval svobodník Pohraniční stráže v záloze Jaroslav Soukup, otec dvou dětí v nočních hodinách u obce České Hamry neznámou osobou. Po požádání o předložení občanského průkazu vytáhla kontrolovaná osoba místo průkazu pistoli a několika výstřely těýžce zranila svobodníka Jaroslava Soukupa. Ten pře veškerou dosažitelnou pomoc na místě a následně v nemocnici svému těžkému zranění podlehl. Zemřel přesně týden po 24. narozeninách.

Vrahem byl narušitel státních hranic, občan NDR Ditrich Sudars, agent západních zpravodajských služeb. Sudars na svém útěku postřelil ještě dva pohraničníky Josefa Musila a Ludovíta Korbáše, kteří ho sledovali. V následné pohraniční operaci byl narušitel zastřelen těsně před použití své střelné zbraně proti pohraničníkovi.

Jak už to v dnešní době plné paradoxů bývá, kdy se ze zločinců dělají hrdinové a oběti, tak vrah Ditrich Sudars je uveden na pomníku "obětem železné opony", který je postaven nedaleko Chebu na silnici do Německa.

Další účastník Vladimír Mitlener popisuje, že se této akce zúčastnil jako člen clony, ale podrobnosti, kterými by doplnil tento děj si nepamatuje. Sloužil v roce 1963 jako telefonista ve Vejprtech na ústředně praporu. Měli také telefonické rozhovory s Německem, přepojovaly se na 9.rPS Nové Zvolání. V tě době byl velitelem roty nadpor. Vaněček, který uměl dobře německy a zajišťoval veškerý styk s německou policií.

Této akce se zúčasstnil jako záložník clony náš dlouholetý bývalý předseda Jan Dlouhý. V té době v praporu PS Vejprty, kde byla připravená k akci záložní četa, vedená právě J. Dlouhým. Byla součástí 15.roty Vejprty. Byli připraveni zasáhnout, kdyby narušitel Sudars prošel. Na toto téma byl natočen i film za účelem poučit a k výcviku. Nebyl určen pro veřejnost.

Ještě jednou vás přátelé a soudruzi jménem Ústecké krajské rady Klubu čřeského pohraničí zdravím a děkuji za účast na tomto pietním shromáždění. Děkuji, že se tak podílíte na tom, že tradice ochrany státních hranic je udržována a ctěna.

JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ, ZŮSTANE ČESKOU I CELÁ NAŠE VLAST.


FOTOGALERIE: