Památník Ernsta Thälmanna ve velkém nebezpečí!

25.07.2009

!!! Pozor!!!
Zneuctění památníku a příprava stržení!
Památník Ernsta Thälmanna ve velkém nebezpečí!

Milí přátelé, milé soudružky a soudruzi,

památník Ernsta Thälmanna byl zneuctěn a podle informací, které od předsednictva Kruhu přátel před námi leží, byla přijata konkrétní opatření k přípravě stržení. Všechno ukazuje na to, že nynější vlastník Památníku Ernsta Thälmanna, úředník ministerstva Gerd Gröger, šéf nejvyššího stavebního dozoru Brandenburska, chce nechat zbourat významný Památník Ernsta Thälmanna!

Jsou nám známa následující fakta:

"Charlotte" unesen! Člun "Charlotte" , který je pod ochranou památkového úřadu zmizel! Byl z areálu Památníku odstraněn. Minulé pondělí večer již nebyl pod krytým parkovištěm.

Inventář se rozdává! Aniž by se poradil s Kruhem přátel nebo s veřejností, neřku-li kompletně informoval, dohodlo město Königs Wusterhausen, zdánlivě podle smlouvy s Gerdem Grögerem, že památkově chráněný inventář Památníku bude darován městu KW a zde uskladněn. Ačkoli inventář nebyl předmětem kupní smlouvy mezi poručnickou správou a Gerdem Grögerem, který tedy prokazatelně není vlastníkem inventáře (porovnej také odpověď Spolkového ministerstva financí na požadavek MdB Gesine Lötzsch (Die Linke)) a mimo to, my jako Kruh přátel, klademe si jak známo, vlastnické požadavky na inventář, byl tento akt provedený! Víme, že současný vlastník smí stržení legálně provést, pokud (podle nařízení zemské rady Dahme Spree) památkově chráněné části Památníku dostatečně zdokumentuje a uskladní. Ukazuje to na to, že zrovna uskladnění bude nyní převzato městem Königs Wusterhausen, aby ministerský úředník měl volnou ruku pro zbourání. Vlastenecký spolek Niederlehme a jeho prostory mají posloužit k uskladnění.

Památník vyklizen! Bylo nám sděleno, že Památník Ernsta Thälmanna je již vyklizen. Až na židle a zařízení Kruhu přátel zdá se, že všechny předměty z výstavy a všechno co Kruh přátel dostal nebo koupil, jsou z Památníku odstraněny!

Tolik první informace, které chceme tímto uvést ve známost. Památník Ernsta Thälmanna je ve velkém nebezpečí!

Abychom vyjádřili naše rozhořčení a náš protest, vyzýváme všechny přátele, všechny sympatizanty, všechny antifašisty a demokraty, všechny socialisty a komunisty podílet se na protestní demonstraci v Königs Wusterhaus!

Protestní demonstrace

Sobota 25. července 2009 v 10 hod. - Königs Wusterhaus Bahnhofstrasse

Nechte nás docílit pokud možno silný úvodní protest! Přineste transparenty, tabule a píšťalky! Budeme bojovat o Památník Ernsta Thälmanna!

Náš cíl:

  • Žádné bourání!!!

  • Žádné uskladňování!!!

  • Pro udržení a znovuotevření Památníku Ernsta Thälmannan na původním místě!!!

Přijďte společně bojovat!

Se solidárními pozdravy
Max Renkl
Kruh přátel Památníku Ernsta Thälmanna v Ziegenhals